• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Inspiratiebijeenkomst Circulair Bouwen op 4 november bij BuildinG

Inspiratiebijeenkomst Circulair Bouwen op 4 november bij BuildinG

Inspiratiebijeenkomst Circulair Bouwen op 4 november bij BuildinG
dinsdag 26 oktober 2021

De Gemeente Groningen staat voor grote uitdagingen. Enerzijds de woningnood en exponentiële prijsstijgingen in de bouwsector, anderzijds de wens om duurzaam en kwalitatief hoogstaand te bouwen. De Gemeente Groningen wil, volgend op het rijksbeleid, in 2050 volledig circulair zijn. Dit betekent dat we ook in de bouw nog stappen moeten nemen. En dit kunnen we niet alleen! Sterker nog, verschillende brancheorganisaties hebben aangegeven dat we vooral samen moeten optrekken.

Kennisuitwisseling

Vanuit de gedachte om samen meer op te trekken organiseren de Gemeente Groningen en Stichting BuildinG op 4 november 2021 een inspiratiebijeenkomst circulair bouwen. Om kennis uit te wisselen en van elkaar te leren, en zo samen een stap in de goede richting te zetten. Welke lessen kunnen we al leren van bestaande good practices in onze gemeente, hoe kunnen we circulariteit integreren in gebiedsontwikkeling, hoe verwerken we circulariteit in ons aanbestedingsbeleid, maar ook hoe combineren we circulariteit met andere opgaven, zoals klimaatadaptatie.

 

Programma

12.30 – 13.00 uur

Ontvangst met een broodje

 

13.00 – 13.30 uur

Opening

De ambities van de Gemeente door Glimina Chakor, wethouder circulaire economie.

Toelichting op programma door spreekstalmeester Gijs Nillessen.

 

13.30 – 14.00 uur

De context: de stand van zaken in circulair ontwikkelen en bouwen

Van lineair naar circulair is een systeemverandering; risico is verdwalen in het “AHMAS-moeras” (alles hangt met alles samen).

Een overzicht, afbakening en voorzet voor actielijnen in denken en doen vanuit het Groningse DNA; door Erick Wuestman, medeoprichter Cirkelstad, adviseur, spreker, inspirator met als missie: bouwen aan een schone en volhoudbare economie.

 

14.00 – 14.40 uur

Drie Groningse good practices

· Circulaire ervaringen vanuit de proeftuin Loskade (Suikerterrein) & GOW-proeftuin Ten Post (Van Wijnen)

· De Stek: hoe maak van je een bedrijfspand van 4700 m2 een “sustainable & healthy workplace” van de toekomst? (Royal HaskoningDHV)

· Ervaringen met gebouwtransformaties, zoals de Zwarte Doos & het Alfa-college in Hoogeveen (Team 4 architecten)

 

14.40 – 15.15 uur

Pauze

Gelegenheid om te netwerken en de BuildinG hal en proeftuin te verkennen. Of bekijk (online) het eerder opgenomen interview met Jacqueline Cramer en Roeland van der Schaaf.

 

15.20 – 16.20 uur

Workshops

· Samenhang circulariteit en data/digitalisering, geleerde lessen door bouw en corporaties (Bouwend Nederland en Drenthe woont circulair)

· Schaalsprong en ketentransitie biobased bouwen (Provincie Groningen en BuildinG)

· Circulair uitvragen: Rapid Circular Contracting (De Onlanders)

· 101 voorbeelden van circulariteit en nature-based solutions voor klimaatadaptatie (dr.ir. F.C. Boogaard, HanzeHogeschool)

 

16.30 – 17.30 uur

Slotbeschouwing

Interactief debat met sprekers en Roeland van der Schaaf, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

 

17.30 – 18.30 uur

Afsluitende borrel

 

Praktische informatie

Locatie: BuildinG, Zernikelaan 17 te Groningen

Online: De Inspiratiebijeenkomst Circulair Bouwen is ook online te volgen. Na aanmelding ontvangt u de link naar de livestream.

Aanmelden: Meld u aan door een mail te sturen aan info@building.nl