Leden van de HR-groep kijken voorbij corona

maandag 15 november 2021

Mayra Schoolen

Adviseur Sociale Zaken Regio Oost
Afbeelding Leden van de HR-groep kijken voorbij corona

Het post-corona tijdperk leek niet ver weg toen de datum werd geprikt voor de bijeenkomst ‘Thuiswerken na corona’. Hoewel thuiswerken inmiddels weer hoog op de lijst coronamaatregelen staat, maakten de leden van de HR-groep Regio Oost er donderdag 4 november bij Van der Valk in Deventer evengoed een nuttige sessie van.

De bijeenkomst, mede georganiseerd door Marco Heerze van Hegeman Bouwgroep uit Almelo, was een vervolg op de brainstormsessie van 25 mei. Net als bij de vorige bijeenkomst bleken de meningen en ideeën behoorlijk uiteen te lopen, zo bleek bij de gesprekken over de drie thema’s: arbeidsrecht, sociaal/emotioneel en duurzaamheid. 

Ervaringen en tools delen

Waar bij het ene bedrijf eigenlijk al die tijd zoveel mogelijk op kantoor is doorgewerkt, heeft het andere bedrijf van alles geregeld om het thuiswerken zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo hebben verschillende bedrijven thuiswerkovereenkomsten gemaakt waarin bijvoorbeeld afspraken over reiskosten- en thuiswerkvergoedingen zijn vastgelegd. Ook werken diverse bedrijven met checklists voor de thuiswerkplek . Medewerkers kunnen daar mee controleren of de keukentafel niet te laag is om aan te werken, het licht wel goed is en de ventilatie voldoende. Zinnige zaken die door de leden probleemloos met elkaar worden gedeeld. Wat de fiscale regelingen voor thuiswerken betreft is de verwachting dat de CAO daarop zal worden aangepast.

Controle versus vertrouwen

Grote verschillen in aanpak en benadering kwamen naar voren bij het thema sociaal/emotioneel. Voor de ene werknemer blijkt thuiswerken een uitkomst om lekker rustig en geconcentreerd aan de slag te kunnen gaan terwijl het voor anderen thuis juist veel te druk is om prettig te kunnen. Ook blijken er werknemers die dolgraag op kantoor willen werken omdat ze thuis te veel vereenzamen.
Niet alleen voor de UTA medewerkers is het soms lastig om de juiste modus te vinden, ook werkgevers en leidinggevenden worstelen daar mee. Sommigen gaven aan er geen probleem mee te hebben als het personeel thuis werkt terwijl anderen er juist grote moeite mee hebben. Duidelijk werd dat wanneer het controleerbaar/meetbaar is dat het werk thuis net zo goed wordt gedaan als op de zaak, het makkelijker wordt voor de leidinggevende om de medewerkers thuis te laten werken. 

Balanceren op een dun lijntje

Hoewel het thema duurzaamheid vooral was ingestoken op zaken als het huren van kantoorruimte en de inzet van leaseauto’s, koppelden veel deelnemers er de balans tussen werk en privé aan. De scheidslijn tussen die twee blijkt gemakkelijk te vervagen, was de ervaring. Hoe lang houdt een medewerker het vol als hij of zij altijd maar ‘aan staat’ door het thuiswerken, was een van de vragen. Wat de andere kant van duurzaamheid betreft gaf een van de deelnemers aan dat voor ná corona wordt ingezet op flexwerken, 80% op kantoor en 20% thuis. Daar wordt het aantal werkplekken op afgestemd, de plannen om kantoorruimte uit te breiden gaan in de koelkast.

Verandering gaat snel

Wederom een geslaagde bijeenkomst want hoewel er geen eenduidig beeld uit naar voren kwam van hoe er straks met thuiswerken wordt omgegaan, was het voor de deelnemers heel nuttig om te horen dat andere bedrijven met vergelijkbare vraagstukken worstelen. Iets om over na te denken was ook de ervaring die sommigen hebben met jonge sollicitanten. Niet zelden verwachten zij minimaal een of twee dagen per week thuis te kunnen werken. Voor de jongere generatie is dat soms zo belangrijk dat ze de baan laten lopen als die thuiswerkmogelijkheid er niet is.