• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Bouwtafel Groningen laat eensgezindheid én grote verschillen zien

Bouwtafel Groningen laat eensgezindheid én grote verschillen zien

Afbeelding Bouwtafel Groningen laat eensgezindheid én grote verschillen zien
vrijdag 4 maart 2022

Politici en bouwers in Groningen zijn eensgezind, maar merken toch ook grote verschillen op. Dat is de conclusie van de Groningse Bouwtafel in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Er moet meer regie komen op het bouwbeleid en hoewel iedereen wil versnellen met de bouw van woningen blijken er toch ook hobbels te zijn. Wat moet daaraan gebeuren?

Vier Groningse politici en een bouwer namen deel aan het online debat van 24 februari: Rik Heiner (nummer twee van de VVD), Jimmy Dijk (lijsttrekker SP), Tom Rustebiel (lijsttrekker D66), Roeland van der Schaaf (PvdA wethouder Wonen) en Henk Schipper (voorzitter afdeling Groningen). Onder leiding van dagvoorzitter Sander Wubbolts (regiomanager Noord) tackelden ze drie thema's: woningbouw, infrastructuur en verduurzaming.

Woningmarkt

"Het tekort van 7400 woningen gaat tot 2025 oplopen naar 10.000; wat gaan we doen om het tekort in te lopen?", vroeg Wubbolts de politici. Heiner gaf aan dat te willen door onder andere scheefwonen tegen te gaan en zo de doorstroming te bevorderen. Ook wil hij meer aan de markt overlaten en van de welstandscommissie af die volgens hem een vertragende factor is. "Het bouwbesluit is voldoende om de kwaliteit van woningen te waarborgen", stelde hij.

Van der Schaaf PvdA denk dat het probleem niet in die onderdelen zit. "Dé reden voor het woningtekort is dat er jarenlang geen regie is gevoerd op beleid", zei hij. Dat wil PvdA veranderen en daarnaast meer samenwerken met corporaties en marktpartijen om te zorgen dat er in nieuwe gebieden meer gebouwd kan worden. "We moeten van woningmarkt naar volkshuisvesting", ging Dijk nog een stapje verder dan de PvdA-wethouder. Dat dat niet persé voor versnelling hoeft te zorgen, zag hij niet als een probleem. "Democratie kost tijd, maar er zal meer naar behoefte worden gebouwd." Rustebiel had geen panklare oplossing voor het vraagstuk. "Er ligt veel grond klaar om op te bouwen, voor veel projecten is de planvorming al gepasseerd. Versnellen is echter lastig door discussies met ontwikkelaars en natuurorganisaties en inspraak van inwoners.

Schipper herkende dat beeld. Versnellen heeft te onder meer te maken met beschikbare locaties en procedures", zei hij. Welstandsvrij bouwen zou volgens hem kunnen helpen, net als een overheid en een markt die samen optrekken. Wanneer we als markt vroegtijdig betrokken zijn bij locaties om samen na te denken over de inrichting, dan kan dat voor een vliegende start zorgen."

Infrastructuur

Bij het thema infrastructuur ging het onder meer over de te beperkte budgetten voor beheer en onderhoud. "Dat zal niet van de ene op de andere dag anders worden als de VVD aan deknoppen zit", liet Heiner weten. Dijk gaf aan dat er minder geïnvesteerd zou moeten worden in grote projecten in de binnenstad zodat er middelen vrijkomen om stadsbreed in te zetten. Van der Schaaf wil fors investeren in de buitenwijken, onder meer in de openbare ruimte. "Daarbij moeten we gebruik maken van de ideeën van bewoners over hoe vergroening te combineren met klimaatadaptieve maatregelen." Volgens Rustebiel is het bij nieuwbouwwijken relatief gemakkelijk is om klimaatadaptieve maatregelen te treffen maar ligt dat in de bestaande stad anders. "Waar je een warmtenet aanlegt kun je meteen kijken naar klimaatadaptieve maatregelen. Voor wijken waar nog geen vernieuwingen gepland staan, moet geld worden gereserveerd om ze leefbaar te houden."

Verduurzaming

Zeker het verduurzamen van bestaande bouw zagen de deelnemers als een enorme opgave die vraagt om meer samenwerking tussen markt en overheid. Volgens Schipper zou dat onder meer op het gebied van voorlichting moeten gebeuren omdat volgens hem nog veel mensen onvoldoende overtuigd zijn van de noodzaak hun woning te verduurzamen. Tevens helpen subsidies als stimulans om mensen aan het verduurzamen te krijgen en verduurzaming betaalbaarder te maken. Ook regie vanuit de overheid kwam naar voren als broodnodig voor de versnelling. Van der Schaaf zou het liefst een publiek duurzaamheidsbedrijf opstarten. "Niet om zelf te bouwen maar om regie te voeren op de organisatie van de verduurzaming, zodat dat iedereen gelijke kansen krijgt en sociale verschillen niet verder oplopen door de stijgende energieprijzen." Volgens Dijk maakte is een collectieve gebiedsgerichte aanpak nodig, en een gemeentelijk energiebedrijf dat zelf zonnepanelen op daken legt. "Het is inmiddels wel duidelijk dat we er met 'een beter milieu begint bij jezelf' niet komen."

Pitches

Als uitsmijter vroeg dagvoorzitter Wubbolts de deelnemers nog te reageren op de stelling 'In Aanbestedingen waar de gemeente opdrachtgever is, is circulariteit en energiezuinigheid belangrijker dan betaalbaarheid'. De politici waren zeer eensgezind, het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Heiner gaf bijvoorbeeld aan dat bouwen met een circulair materiaal als hout kan veel sneller gaan wat eventuele hogere materiaalkosten nivelleert. "Betaalbaarheid en circulariteit kunnen zo hand in hand gaan."

Uit de afsluitende pitches, waarin de politici hun standpunten nog even kort en krachtig naar voren brachten, werd duidelijk dat de manieren hoe en de verhoudingen waarin verschillen, maar dat er wel consensus is over dat er meer woningen gebouwd moeten gaan worden.

Sander Wubbolts regiomanager regio noord