'Hele ondergrondse infra hangt van veiligheid aan elkaar'

Afbeelding 'Hele ondergrondse infra hangt van veiligheid aan elkaar'
dinsdag 10 mei 2022

Een kleine twaalf jaar geleden besloot TM Techniek uit Woudenberg het personeel zelf te gaan opleiden. Inmiddels is EduCenter Opleidingen, dat speciaal daarvoor werd opgericht, een volledig opleidingscentrum met BBL-opleidingen en veiligheidstrainingen voor elektra of GWW (gas, water, warmte) monteur. Ook zzp’ers en werknemers van andere bedrijven kunnen er terecht. De relatie met TM Techniek is er nog steeds, de locatie van het bedrijf wordt gebruikt als opleidingscentrum.

Met de opleidingen en trainingen dekt EduCenter Opleidingen zo’n beetje het hele spectrum van werken in de ondergrondse infra; van niveau 1 tot met niveau 4. Rode draad in al die opleidingen is wel veiligheid. "De hele ondergrondse infra hangt van veiligheid aan elkaar", zegt Anton Maasse, als bedrijfsleider bij TM Techniek nauw betrokken bij de opleidingstak. "Werken met gas, elektra en water is niet zonder risico, daar heb je goed opgeleide mensen voor nodig. Netbeheerders eisen dat de monteurs bepaalde certificaten en diploma’s hebben", vult Stans Ploeg van EduCenter Opleidingen aan. Alleen al de zogeheten VOP’ers, oftewel de Voldoende Opgeleide Personen, moeten certificaten VCA, BHV, VOP en ‘Veilig werken langs de weg’ op zak hebben om de monteurs te kunnen ondersteunen in hun werk. Wie meer wil, kan een opleiding voor monteur (niveau 2), 1e monteur (niveau 3) of werkverantwoordelijke (niveau 4) volgen.
Monteur en 1e monteur zijn BBL-opleidingen dus het praktijkgedeelte doen de leerlingen bij het leerbedrijf waar ze werken; alleen voor het theoriegedeelte komen ze naar het opleidingscentrum in Woudenberg. Daar kunnen ze ook terecht in de praktijkruimte als er bepaalde werkzaamheden zijn die ze bij het leerbedrijf niet kunnen doen. 

Intensief traject, dito begeleiding

De opleiding voor monteur neemt twee jaar in beslag, daarna volgt nog eens een jaar voor wie wil doorgroeien naar 1e monteur. Dat leertempo is niet in beton gegoten, legt Ploeg uit. "De opleiding is klassikaal omdat het anders te laagdrempelig wordt, maar de leerlingen werken wel met een elektronische leeromgeving zodat ze de vaktheorie op eigen tempo kunnen doen. De één kan dus binnen die 2 of 3 jaar klaar zijn, terwijl de ander er iets langer over doet." Leerlingen die wat meer tijd nodig hebben, kunnen rekenen op de steun en begeleiding door EduCenter Opleidingen. Een mooi voorbeeld daarvan is een aankomend leerling-monteur die door het opleidingscentrum én door zijn werkgever TM Techniek heel actief begeleid is bij zowel het theorie- als het praktijkgedeelte. "Naar alle waarschijnlijkheid gaat hij vóór de komende bouwvakvakantie zijn diploma halen", zegt Maasse. "Dan zijn we drie jaar heel intensief met hem bezig geweest in een traject dat normaal gesproken twee jaar duurt. Zoiets kost veel energie, maar als het lukt dan is het die moeite dubbel en dwars waard." Ploeg beaamt dat. "Als je aan het eind van zo’n periode zon jongen op een bus kan zetten met een diploma, dan zie je een enorme omschakeling in het privéleven van zo iemand. Doordat hij een baan met verantwoordelijkheden heeft en een vast inkomen, gaat hij alles anders inrichten. Een huisje kopen wellicht, misschien een gezin stichten. Dat gebeurt niet bij vijftig man, maar we hebben er al wel een paar gehad waar dat zo bij is gelopen en dat is fantastisch."

Up-to-date en nauw verbonden met de praktijk

De BBL-opleidingen worden gegeven onder de vlag van het Deltion-college. Die school levert de docenten en zorgt voor de diploma’s. "Net als andere scholen die deze opleidingen aanbieden, gebruiken we de lesstof van Blei, dus dat is up-to-date en de leerlingen worden eenduidig geschoold", zegt Ploeg.
Voor de veiligheidstrainingen zet EduCenter Opleidingen freelance docenten in die uit de praktijk komen. Dat gaat niet alleen om de niveau 1-trainingen; de monteurs die al het niveau 2, 3 of 4 diploma op zak hebben, moeten namelijk regelmatig naar Woudenberg terugkomen voor een bijscholing. "Een VCA-certificaat is 10 jaar geldig, maar de andere veiligheidscertificaten moet je toch om de 2 of 3 jaar vernieuwen", zegt Maasse. "Het is veel voor de jongens, maar het is wel heel belangrijk in deze sector om dat te doen."

Altijd werk

"Het hercertificeren is wel de hoofdmoot van ons werk", geeft Stans aan. Evengoed zijn er nu rond de 60 leerlingen die via EduCenter Opleidingen een BBL-opleiding volgen. Een mooi aantal want het is niet eenvoudig om aan mensen te komen. "We proberen wel wat te doen aan het bevorderen van de instroom via gemeentes, werkgeverservicepunten, scholen, open dagen en dergelijke. We merken echter dat het toch vooral neerkomt op het sociale netwerk, en dat wordt een steeds lastiger verhaal. Zeker het eerste half jaar ben je als leerling getrouwd met de schep. Dat is niet heel sexy, zie mensen maar eens voor te enthousiasmeren."
Met een toekomstbeeld van volledig gasloze woningen is het ook de vraag of jongeren wel zo’n zin hebben om voor dit beroep te kiezen. Maasse is daar niet zo bang voor. "Voordat we volledig gasloos zijn, zijn we wel 2 of 3 generaties verder. In die tijd moet er nog zo ontzettend veel gebeuren om het gasnetwerk up-to-date te houden. Daarnaast is het zo dat het bij de opleiding GWW-monteur altijd gaat om een combinatie van gas en water. En aangezien water levensbehoefte nummer 1 blijft, blijft er werk voor die monteurs."

Lydia de Wit verenigingsmanager regio randstad noord

Tags

Instroom