PBK Academy maakt van de stad een leslokaal.

Afbeelding PBK Academy maakt van de stad een leslokaal.
woensdag 18 mei 2022

Het herstel van de honderden bruggen en kademuren in de stad is op zich al een enorme kluif, maar evengoed kijkt de gemeente Amsterdam met het Programma Bruggen & Kademuren verder dan de herstelwerkzaamheden alleen. Zo neemt bijvoorbeeld de PBK Academy jongeren en zij-instromers bij de hand om ze meer te leren over de infra en ze enthousiast te maken voor een opleiding of werk in de branche.

Jarenlang is er te weinig onderhoud gepleegd aan de bruggen en kademuren in Amsterdam. Met het Programma Bruggen & Kademuren, dat zeker nog tot 2040 doorloopt, pakt de gemeente Amsterdam het omvangrijke herstel grondig aan. Het idee is om langlopende contracten met aannemers af te sluiten voor de werkzaamheden. Opdrachtnemers van de gemeente zijn verplicht om voor een percentage van de aanneemsom een maatschappelijke bijdrage te leveren. "Maar als je dat vraagt van die partijen dan moet je, zeker bij zo’n groot programma als dit en bij zulke langlopende partnerships, zelf het goede voorbeeld geven en óók voor sociale impact zorgen", zegt Marise Ent, directielid van het programma Bruggen & Kademuren.

Geen school maar een verbinder

Voor die sociale impact moet de PBK Academy zorgen. Ondanks de naam is het geen onderwijsinstelling, maar een verbinder tussen het sociale en het fysieke domein. "We kijken bij het sociale domein wat belangrijk is en hoe we daar als programma in de openbare ruimte een bijdrage aan kunnen leveren", legt projectleider Chahida Bouataouan uit. Een van de dingen die PBK Academy doet, is een informatiecentrum openen waar belangstellenden tekst en uitleg kunnen krijgen over het herstel van de bruggen en kademuren. Diverse zaken daarvoor koopt de gemeente in bij een erkende sociale firma. "Het is één van de manieren waarop we aan ondernemers, waar we toch wel wat van vragen, laten zien dat we zelf ook met social impact bezig zijn."

Werken aan duurzame relaties

Met dit soort initiatieven wil PBK Academy aan de ondernemers duidelijk maken dat de gemeente niet alleen maar een opdrachtgever is die ze dingen oplegt, maar veel meer een constructieve partner die opgaven samen wil aanpakken. Zo kunnen bedrijven met de gemeente praten over wat voor mogelijkheden er allemaal zijn voor social return. "Hierdoor, en doordat het om langdurig partnerschappen gaat, kun je iets met elkaar opbouwen", zegt programmanager onderwijs-arbeidsmarkt Helene Bakker. "Dat is heel bijzonder aan het programma en de Academy; dat je aan een partnerschap werkt in plaats van samen kortlopende vluchtige projecten doen."

Mensen aan het werk helpen, vooral in de infra

Zulke langdurige partnerschappen zijn belangrijk met het oog op een andere vorm van social impact: mensen aan het werk helpen. "Zeker met de enorme hersteloperatie zijn er veel kansen op werk in de stad", geeft Bakker aan. "Alleen kunnen niet alle Amsterdammers er gebruik van maken, bijvoorbeeld omdat ze onbekend zijn met de infrabranche of de toeleiding ernaartoe niet goed is georganiseerd. Met PBK Academy maken we zichtbaar wat die infra nou eigenlijk inhoudt." Heel concreet gebeurt dat bijvoorbeeld door gastcolleges te geven op scholen en door doe-excursies naar de bruggen en kademuren te organiseren. Leerlingen kunnen dan zelf een brug inspecteren en hun bevindingen invoeren in het systeem. "Heel realistisch dus, en dat vinden leerlingen enorm leuk", is de ervaring van Bouataouan. PBK Academy organiseert ook snuffelstages en kijkt voor MBO’ers of er echte stageplekken zijn te organiseren bij de aannemers die het herstelwerk doen.

Meer (zij-)instroom is broodnodig

Naast de sociale redenen is er ook een economisch motief voor de PBK Academy. Amsterdam heeft grote ambities op gebied van de woningbouwopgave, verduurzaming, de energietransitie en  circulaire economie, maar er is niet voldoende gekwalificeerd personeel om die ambities te realiseren, en al helemaal niet om dat in het gewenste tempo te doen. "We zien wat de tekorten voor impact hebben op bedrijven; partijen schrijven niet in omdat ze het niet aankunnen", zegt Bakker. "Daarom is het broodnodig om jongeren en zij-instromers enthousiast te maken voor werk in de infra." Doordat de infrawerkzaamheden aan bruggen en kademuren midden in de stad gebeuren, is nu goed zichtbaar te maken wat de infrasector is en doet. Dat is belangrijk omdat het voor jongeren en zij-instromers een grote drijfveer is om een bijdrage te kunnen leveren aan de eigen stad en regio.

Genoeg werk te doen

Dat met PBK Academy het personeelstekort in de infra volledig kan worden opgelost, is een illusie. Maar het initiatief zorgt er wel voor dat de gemeente met partijen als Bouwend Nederland en Bouwmensen in gesprek blijft en praat over wat de volgende stap moet zijn in dit langdurige traject. Zo kan er volgens Ent nog veel meer worden gedaan aan de bekendheid van de sector. "Je moet op alle plekken zijn waar leerlingen naartoe gaan om te kiezen wat ze voor richting gaan doen. Kijk bijvoorbeeld naar Tech Island, een initiatief van de Tech Campus op de locatie van NexTechnician, waar VMBO leerlingen zich kunnen oriënteren op hun toekomstige loopbaan. De infra is daar weinig tot niet vertegenwoordigd. Daar zouden we samen met de branche meer mee moeten. Ook daar kijken we vanuit PBK Academy samen met de partners naar hoe we dat georganiseerd krijgen."

Lydia de Wit verenigingsmanager regio randstad noord