• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Onaanvaardbaar: bedrijven Brabant en Limburg krijgen geen nieuwe aansluiting meer

Onaanvaardbaar: bedrijven Brabant en Limburg krijgen geen nieuwe aansluiting meer

Hoogspanningsnet zit zeker tot 2025 vol

Afbeelding Onaanvaardbaar: bedrijven Brabant en Limburg krijgen geen nieuwe aansluiting meer
vrijdag 10 juni 2022

Op 9 juni meldde de Volkskrant dat TenneT in de provincies Noord-Brabant en Limburg in gesprek is met ondernemingen of zij bereid zijn tegen betaling minder elektriciteit af te nemen. Omdat het hoogspanningsnet vol zit, kunnen bedrijven in Regio Zuid geen nieuwe aansluitingen meer krijgen voor de afname van elektriciteit. Dit is onaanvaardbaar, Bouwend Nederland zet daarom in op forse investeringen, meer regie, een prioriteringskader en redelijke aansluittermijnen.

Tennet werkt aan capaciteitsuitbreidingen meldt het Volkskrant artikel, maar het duurt in Noord-Brabant zeker tot 2025 en in Limburg tot 2027 voor er weer nieuwe ruimte is.

"Het probleem is veel groter en speelt ook op netten met een lagere spanning," benadrukt Hanneke van Eijndhoven, regiomanager Zuid. De geringe ruimte op het netwerk zit in ons hele land de opschaling van woningbouw en de verduurzaming van de gebouwde omgeving in de weg."

Inzet Bouwend Nederland

Bouwend Nederland zet daarom in op:

  1. Forse investeringen van 102 miljard euro tot 2050;
  2. Meer regie en prioriteren van aansluitingen, grote maatschappelijke opgaven als de woningbouwopgave moeten hierbij prioriteit krijgen,
  3. Daarnaast moeten de aansluittermijnen redelijk, helder en eenduidig zijn, zodat bouwers weten waar zij rekening mee moeten houden.