Agentschap Telecom publiceert graafschadecijfers 2021

Afbeelding Agentschap Telecom publiceert graafschadecijfers 2021
donderdag 16 juni 2022

Agentschap Telecom, de toezichthouder op de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (Wibon), heeft een infographic met het graafschadebeeld over 2021 gepubliceerd. De basis voor deze infographic vormen de graafschaderapportages van netbeheerders. De graafschadecijfers over 2021 laten zien dat er geen sprake is van een trendbreuk. Het aantal graafschades neemt almaar toe. Sinds 1 januari 2022 legt Agentschap Telecom dan ook de focus op een strikt toezicht op en handhaving van de voorschriften van de Wibon. De toezichthouder heeft de afgelopen jaren op verzoek van de graafketen actief ruimte en ondersteuning gegeven, om zo graafschades terug te dringen. Die ondersteuning blijft.

Op basis van graafschaderapportages van de netbeheerders over 2021 hebben aangeleverd, waren ongeveer 31.000 graafschades te voorkomen. Dit zijn schades die veroorzaakt werden door onzorgvuldig werken, zoals onvoldoende lokaliseren of onvoldoende voorsteken. Een goede voorbereiding van de graafopdracht is cruciaal. Voor de opdrachtgever betekent dit onder andere het opstellen van een risico-inventarisatie waarbij geanalyseerd is of de voorgenomen graafactiviteiten leiden tot conflicten en een bijbehorend maatregelenplan. En de grondroerder hoort onder andere voorafgaand aan de graafwerkzaamheden een graafmelding te doen, de gebiedsinformatie digitaal op de graaflocatie te hebben en een werkinstructie te geven aan al het gravend personeel. Daarnaast dient de netbeheerder onder andere binnen de wettelijke termijnen en inhoudelijk correct te reageren op een verzoek tot (nadere) informatie ten aanzien van de gebiedsinformatie. Dit zijn een aantal voorbeelden van elementen waarop toezicht wordt gehouden waarbij de verantwoordelijkheden en bijbehorende taken staan omschreven in de Wibon en CROW500 en minimaal verwoord.

Het hele bericht van Agentschap Telecom met download mogelijkheid van de infographic vind je hier.

Betrokkenheid Bouwend Nederland

Als Bouwend Nederland willen we dat de vermijdbare schades naar beneden gaan niet alleen vanuit de kosten en inefficiëntie maar ook ter vergroting van de veiligheid. Daartoe hebben we eind vorig jaar een handreiking voor grondroerders gepubliceerd. Ook zijn we namens Bouwend Nederland vertegenwoordigd in de vereniging Kabel en Leiding Overleg (KLO) en werkgroepen bij Kadaster om graafschades te minderen door samen te werken. Daarnaast heeft Bouwend Nederland een ledenvoordeel met toegankelijke Klic-oplossingen van GOconnectIT. Heb jij vragen over dit onderwerp neem contact op met Yvonne de Rijck die je in contact kan brengen met één van jouw vertegenwoordigers!

Yvonne de Rijck Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer