Webinar | Nieuw beschikbare subsidies voor behoud medewerkers

Woensdag 29 juni van 12.00 tot 13.00 uur

Afbeelding Webinar | Nieuw beschikbare subsidies voor behoud medewerkers
donderdag 23 juni 2022

Bouw & Infra, instroom en behoud vakkrachten, het sectorale programma om mensen te interesseren en te behouden voor de sector, organiseert op woensdag 29 juni 2022 van 12.00-13.00 uur een webinar over een aantal (nieuwe) subsidies die beschikbaar zijn voor werkgevers. Er komen 4 subsidies aan bod, waarvan 3 stuks kunnen helpen bij het vinden en behouden van medewerkers. De andere subsidie richt zich specifiek op het verminderen van energieverbruik. Meld je snel aan via de link onderaan dit bericht.

Het is lastig om medewerkers te vinden op de huidige arbeidsmarkt. Wil je activiteiten uitvoeren om het vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verkleinen? Of voert je bedrijf activiteiten uit? Dan past deze regeling bij jullie. Het doel van de subsidie is om de arbeidsmarkt en het onderwijs toekomstbestendiger te maken. Je kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die de beschikbaarheid van talent voor de arbeidsmarkt verhogen en/of de wendbaarheid verbeteren van werknemer, werkgever of het onderwijs. 

Subsidieregeling Praktijkleren

Heb je BBL medewerkers in dienst? De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die jullie maken voor de begeleiding van een deelnemer. Per praktijk- of werkleerplaats deelnemer is maximaal € 2.700,- subsidie beschikbaar per schooljaar. Aanvragen doe je in augustus en september voor het afgelopen schooljaar. 

Slimme samenwerkingsverbanden

Activiteiten uitvoeren om leren en ontwikkelen te stimuleren? Denk hierbij aan een doorlichting van de onderneming om een ontwikkelplan op te stellen, loopbaan- of ontwikkeladviezen, of het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding. Ook het invoeren van een methode die medewerkers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen is subsidiabel. 

Demonstratie energie- en klimaatinnovatie

Als je wilt investeren in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie of zonne-energie is de DEI+ geschikt. Deze is gericht op het verminderen van energiegebruik in productieprocessen en innovatieve technieken om CO2 emissies te reduceren. Investeringen in onder andere hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie kunnen door middel van de regeling worden versterkt.  

Meld je aan via de link hieronder. Een aantal dagen voor aanvang krijg je aan deelnamelink toegestuurd.

Meld je hier aan voor het webinar over nieuw beschikbare subsidies voor behoud medewerkers

Tags

Instroom