Prijsstijgingen, leveringsproblemen en de CAR-verzekering

Dekt jouw CAR-verzekering de prijsstijgingen?

Afbeelding Prijsstijgingen, leveringsproblemen en de CAR-verzekering
dinsdag 5 juli 2022

Forse prijsstijgingen van bouwmaterialen en leveringsproblemen zorgen op dit moment voor vervelende discussies met je opdrachtgever. Maar als de herstelkosten van een gedekte CAR-schade hierdoor veel hoger uitvallen dan waarvoor je oorspronkelijk hebt ingekocht, heb je dan nog een extra probleem?

Dekt je CAR-verzekering prijsstijgingen?

De construction-all-risks-verzekering, kortweg CAR-verzekering, geeft uitgebreide dekking voor bouwrisico’s. Dit geldt bijvoorbeeld voor schade aan materiaal, aan transport en aan de constructie. De prijsstijging van bouwmaterialen zijn op zichzelf al vervelend genoeg. Maar wat als er tijdens de bouw, materiële schade ontstaat aan uw werk in aanbouw? Dekt de CAR-verzekering dan wel de prijsstijgingen van de bouwmaterialen? De Bouwend Nederland CAR en Bouwend Nederland Integraal Polis vergoeden beiden de reparatie- of vervangingskosten van het werk tot het verzekerd bedrag. Het maakt in die polissen niet uit wat de oorspronkelijk inkoopprijs was van de onderaannemer of leveringen. Prijsstijgingen zijn dan dus automatisch meeverzekerd. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de schade is gedekt onder de verzekering.

Veel aannemers hebben een doorlopende CAR-verzekering. Het verzekerd bedrag van de Rubriek Het Werk van deze verzekering geldt als maximum per gebeurtenis per werk. Het is dus wel van belang dat bij het bepalen van het verzekerd bedragen rekening gehouden wordt met mogelijke stijgingen. Ga hier niet te strak op de maximum aanneemsom zitten want de CAR-verzekering vergoedt voor herstelkosten niet meer dan dit verzekerd bedrag. Was of is de geschatte aanneemsom bij aanvang bouw nagenoeg gelijk aan het maximum verzekerd bedrag? Dan is het verstandig het verzekerd bedrag voor het specifieke werk op voorhand te verhogen. Anders bestaat het risico dat de uitkering onder je CAR-verzekering bij een totaalverlies, zoals een brand, mogelijk niet voldoende is voor alle herstelkosten. Heb je geen Bouwend Nederland-polis, vraag dan advies.

Is (door jou of jouw opdrachtgever) een projectmatige CAR-verzekering afgesloten? Dan is meestal ook een 30% overdekking opgenomen, maar het is wel verstandig dit te controleren of je tussenpersoon hierover te bellen.

Hoe zit het met uitloop van de bouwperiode en de CAR?

Dat hangt ervan af hoe het werk is verzekerd. Bij de doorlopende Bouwend Nederland CAR of Bouwend Nederland Integraal Polis hoef je je veelal geen zorgen te maken. Maar alleen als de uitgelopen bouwtermijn korter blijft dan 36 maanden. Wordt dat langer, overleg dan met je tussenpersoon.

Bij projectpolissen staat de bouwtermijn vaak op het polisblad vermeld, maar is meestal ook een regeling voor uitloop opgenomen. Het verdient aanbeveling dit op je polis na te kijken of te bellen met je tussenpersoon.

Vragen of advies over de CAR-verzekering?

Voor deze verzekering werken wij samen met twee verzekeringsmakelaars: Aon en In-Staet. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek; bel 079-3252 166 of mail naar voordeel@bouwendnederland.nl.

Stuur ons een e-mail