Infra Futurelabs: samenwerken rondom circulaire economie

Afbeelding Infra Futurelabs: samenwerken rondom circulaire economie
dinsdag 23 augustus 2022

Als grootverbruikers van primaire grondstoffen, moet de bouw- en infrasector meer doen aan circulaire economie. Samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven is daarbij essentieel. Infra Futurelabs moet daarbij helpen.

Bij Infra Futurelabs, een initiatief van de Provincie Overijssel, Bouwend Nederland en Stichting Pioneering kunnen deze partijen elkaar vinden en kennis delen, want, beweren Jan Spoelstra (programmamanager Wegen & Kanalen bij provincie Overijssel) en Jan Wienk van Weconnext B.V. en Stichting Pioneering, dat gebeurt in deze sector nog te weinig. "Willen we meters maken, dan moeten we meer samenwerken."

Waarom is Infra Futurelabs opgericht?

Spoelstra: "Steeds meer bedrijven zijn bezig met circulaire economie, maar het gaat niet snel genoeg. Het bedrijfsleven kijkt vooral naar de overheid: welke kant gaan wij op? Terwijl de overheid op zoek is naar innovaties in de markt. Bouwend Nederland heeft samen met Stichting Pioneering een voorstel gedaan hoe wij binnen regio Overijssel die kennisdeling rondom circulaire economie gezamenlijk kunnen oppakken."

Kun je wat voorbeelden noemen van projecten?

Wienk: "Dura Vermeer heeft bijvoorbeeld de circulaire weg, maar ook waterbouw en beton krijgen aandacht. Provincie Overijssel is een onderzoek gestart naar de duurzame vervanging van twee bruggen. Daar zijn Universiteit Twente en Hogeschool Saxion bij betrokken."

Wat is de rol van Infra Futurelabs?

Spoelstra: "Verschillende partijen met elkaar in gesprek krijgen en het delen van kennis. Ook is er ruimte voor onderzoeksprojecten vanuit overheid en marktpartijen waar studenten een rol hebben. Met het idee dat de sector de uitkomst oppakt. Veel bedrijven zien circulaire economie als onderdeel van het reguliere werk. Terwijl zij hier best trots op mogen zijn. Het is zonde om die ervaring niet te delen." Wienk vult aan dat kennisdeling van toegevoegde waarde is voor bedrijven. "Ontwikkelingen rond de verduurzaming van de sector leiden op dit moment vaak nog tot een onzeker investeringsperspectief. Welke kant gaat het op rond circulaire economie? Waar zet je als bedrijf op in? Daar moet je als sector gezamenlijk mee aan de slag en waar nodig afspraken over maken, zodat aan beide kanten gericht geïnvesteerd kan worden."

Spoelstra: "Als subdoel pak je ook het personeelstekort aan. Het leuke is dat dit thema leeft bij studenten. Misschien ook iets om mee te nemen bij je wervingsbeleid." Wienk bevestigend: "Er is veel interesse bij jongeren als het gaat om duurzaamheid en circulaire economie in relatie tot infra. Niet alleen bij studenten Civiele Techniek, maar ook bij andere vaak niet-technische studierichtingen."

Wat willen jullie aan de leden van Bouwend Nederland meegeven?

Spoelstra: "Wanneer partijen allemaal voor eigen gewin blijven doorwerken, gaat deze transitie er niet komen. Er moet een gezamenlijke ambitie komen. Ja, daar hebben we zeker als overheid een rol in." Wienk: "Vanuit die samenwerking zijn we bezig met een toolbox, met daarin handvatten vanuit verschillende thema's. Zo helpen we ondernemers en overheden een stap te zetten richting circulaire economie."

Jorrit van Ommen verenigingsmanager