• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • vmbo-leerlingen kunnen aan de slag met vernieuwde module Basisveiligheid

vmbo-leerlingen kunnen aan de slag met vernieuwde module Basisveiligheid

Afbeelding vmbo-leerlingen kunnen aan de slag met vernieuwde module Basisveiligheid
woensdag 7 september 2022

Tien jaar geleden kreeg de module Basisveiligheid voor vmbo BWI voor het laatst een update. Voor het studiejaar 2022-2023 zijn de leerlingen verzekerd van compleet geactualiseerde lesstof. Op initiatief van Bouwend Nederland en het Platform vmbo-BWI en met inhoudelijke hulp van veiligheidsadviseur Aboma is de module volledig gemoderniseerd.

Bijna alle vmbo-leerlingen met het profiel BWI gaan op enig moment stage lopen bij een bouwbedrijf. En een bouwplaats is niet per definitie de meest veilige werkomgeving die je kunt bedenken. "Niet dat het er onveilig is, maar de risico’s zijn er nu eenmaal wat groter dan op een gemiddelde werkplek", zegt Clemens van den Enden, tot voor kort Beleidsadviseur Veiligheid bij  Bouwend Nederland. Niet voor niets is er de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Maar dat VCA-certificaat is pas verplicht wanneer je langer dan drie maanden op de bouwplaats werkt, en zo lang duren stages over het algemeen niet. Voor stagiaires is het echter net zo belangrijk om te weten waar de risico’s zitten en hoe je ongevallen kunt voorkomen. Daarom heeft Bouwend Nederland gekeken naar hoe je op alle onderwijsniveau’s veiligheid onder de aandacht kunt brengen. Dat heeft voor het vmbo de module Basisveiligheid opgeleverd. 

Nieuwe update

Tien jaar geleden is de module voor het laatst herzien. Dat lijkt niet heel lang geleden maar er wordt inmiddels op een andere manier gewerkt en naar veiligheid gekeken, legt Van den Enden uit. "Destijds lag er heel veel nadruk op het gebruik van PBM zoals helm en veiligheidsschoenen. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn nog steeds belangrijk, maar tegenwoordig wordt er ook en vooral gekeken naar hoe je gevaar kunt wegnemen; bronaanpak dus." Het is niet het enige dat in de afgelopen jaren is veranderd in de bouwwereld. Hoog tijd dus om de module up-to-date te maken, vonden Bouwend Nederland en het Platform vmbo BWI. "Als platform streven we ernaar de kwaliteit van het bouwonderwijs op de 180 aangesloten vmbo-scholen met het BWI-profiel zo optimaal mogelijk te maken", licht coördinator Cor de Ridder toe. "Daar hoort een actuele module Basisveiligheid absoluut bij. De lesstof moet goed aansluiten op de wensen en eisen van het bedrijfsleven én het niveau en de belevingswereld van de vmbo-leerlingen. Daarom is het mooi dat bedrijfsleven en onderwijs hebben samengewerkt aan deze update." 

Speciaal voor vmbo-niveau

Er was nog een derde partij betrokken bij de revisie: Aboma. De Ridder en Van den Enden zijn vol lof over de inbreng van het veiligheidsadviesbureau, en met name die van expert Pieter de Boer. "Het is heel belangrijk dat je de informatie op het juiste niveau brengt. Bij deze jongeren moet je  niet met theoretische verhandelingen aankomen maar met begrijpelijke en praktische uitleg en voorbeelden, met actuele foto’s en filmpjes. Pieter heeft dat heel goed gedaan." Daarnaast hebben er nog eens vier vmbo-docenten meegekeken zodat de vernieuwde lesstof perfect aansluit op het vmbo-niveau.

Certificaat

De opzet is dat de leerlingen de module Basisveiligheid in het 3e of 4e leerjaar krijgen. Dat is immers de fase waarin ze met stages en dus de bouwplaats te maken gaan krijgen. Jaarlijks gaat het om zo’n 1.500 tot 2.000 leerlingen die de module volgen. Als ze dat goed hebben gedaan en een voldoende scoren voor de toets aan het eind van de module, krijgen ze een certificaat. Dat papier heeft dan wel niet de statuur van een VCA-certificaat, maar het geeft werkgevers wel de zekerheid dat hun stagiair over basiskennis van veiligheid op de bouwplaats beschikt. Een prettig gevoel voor de bedrijven want het is best een verantwoordelijkheid om jongeren te laten meedraaien in de praktijk. 

Clemens van den Enden beleidsadviseur

Tags

Veiligheid