Kijk of lees wat kabinetsplannen betekenen voor onze sector

Toelichting van Taco van Hoek en Joep Rats

Afbeelding Kijk of lees wat kabinetsplannen betekenen voor onze sector
donderdag 22 september 2022

Op woensdag 21 september lichtten Taco van Hoek, directeur van het EIB en Joep Rats, directeur Beleid & Vereniging van Bouwend Nederland de uitkomsten van Prinsjesdag 2022 toe tijdens een bijeenkomst van afdeling Oost Brabant e.o.. Kijk de presentaties terug of lees wat de kabinetsplannen voor onze leden betekenen.

Van Hoek trapt af met een aantal actuele uitdagingen. De stijging van de bouwkosten is spectaculair te noemen. Verder blijft het aantal afgegeven vergunningen achter bij vorig jaar. Dit bemoeilijkt het realiseren van de bouwopgave. Tot nu toe nog geen vrolijk verhaal (de tekst loopt door onder de video 👇).

Meer regie lost de echte problemen niet op

Toch is er zeker positief nieuws. De orderboeken voor de woningbouw zijn goed vol en dat geeft vertrouwen. Hoewel de spanning op de bouwarbeidsmarkt oploopt, is de werkgelegenheid wel gegroeid. De opleidingen gaan goed. De bouw is aantrekkelijk voor starters en instromers. Door uitstroom en groei blijft er echter wel vers bloed nodig. Wat betreft regulering waait er nu een andere wind. Minister De Jonge wil meer regie. Meer maatregelen lossen de echte problemen in de woningmarkt echter niet op. Er is vooral behoefte aan bouwlocaties, zowel groot- als kleinschalig. Deze laatste categorie wordt helaas een beetje over het hoofd gezien, terwijl daar juist veel potentie ligt die snel te realiseren is.

Duurzaamheid is en blijft groeimarkt

Vooruitkijkend ziet Van Hoek op de korte termijn nog groei in de bouwproductie. Voor de middellange termijn nemen de risico’s wel toe. De combinatie van prijsstijgingen, druk op budgetten en onduidelijk beleid rondom regulering, stikstof en ruimtelijke ordening blijft spannend. Met scenario’s proberen we de risico’s in ieder geval in kaart te brengen. Afsluitend is er gelukkig wel een duidelijk lichtpunt: duurzaamheid is en blijft een duidelijke groeimarkt.

Rats redelijk tevreden

Thema’s die belangrijk zijn voor Bouwend Nederland, zoals stikstof, vergunningen, energietransitie en arbeidsmarkt komen goed aan bod op Prinsjesdag. Joep Rats is daarom redelijk tevreden met het huidige regeerakkoord. Voor de ambities op deze onderwerpen is ook voldoende budget gereserveerd. Deze ontwikkeling sluit goed aan bij gestage groei die de bouwsector laat zien.

Helaas gooide de oorlog in de OekraĂŻne de markt wel flink overhoop. Door prijsstijgingen en inflatie focust de regering nu vooral op koopkracht. De troonrede lijkt dan ook wel een koopkrachtkanon. Het risico bestaat dat dit afleidt van de investeringen die echt nodig zijn voor meer snelheid en het volume in onze sector. En er zijn nog meer uitdagingen, bijvoorbeeld stijgende grondstofprijzen. Zeker omdat de overheid vaak budgetgestuurd opereren. Flexibiliteit en overleg zijn hierbij zeker gewenst.

Bouwbedrijven houden goed perspectief

Hoewel het spannende tijden zijn, is Rats overtuigd dat bouwbedrijven een goed perspectief houden. Er is veel te doen en Bouwend Nederland blijft hard werken om de juiste omstandigheden te realiseren.

Joelka van Daal Verenigingsmanager afdeling Oost Brabant e.o.