• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Bouwend Nederland partner van Springtij: breed gesprek over duurzame transitie

Bouwend Nederland partner van Springtij: breed gesprek over duurzame transitie

Afbeelding Bouwend Nederland partner van Springtij: breed gesprek over duurzame transitie
dinsdag 27 september 2022

Het versnellen van de duurzame transitie in Nederland. Dat is de missie van Springtij. Sinds dit jaar is ook Bouwend Nederland partner. Joep Rats: “Springtij is een goede plek om de transitie naar een duurzame samenleving te verkennen en met elkaar vorm te geven. We kunnen veel leren van de transities in andere domeinen, waardoor deelname leidt tot nieuwe ideeën en invalshoeken. Bouwend Nederland staat voor een pragmatische aanpak die bouwbedrijven helpt om marktkansen te zien en te benutten.”

1001 Wijken vernieuwen

Tijdens Springtij Forum 2022 was Joep Rats, directeur Beleid & Vereniging Bouwend Nederland, inspirator voor twee workshops. De workshop 1001 Wijken vernieuwen stond in het teken van een ontwerp voor nieuwe duurzame wijken. Rats: “We ervaren bijna allemaal wel gevolgen van de klimaatverandering in onze wijk, zoals wateroverlast op straat en schade aan infrastructuur door lange periodes van droogte en extreme hitte. De oplossing is geen blauwdruk voor iedere woonwijk in Nederland. Het ontwerp zal per regio, stad of wijk verschillend zijn.” 

Hoe richten we Nederland het beste in?

De workshop Ruimtelijke ordening ging vooral over hoe we beslissingen nemen. Rats: “Ruimtelijke beslissingen zijn veelal onomkeerbaar. Als een polder eenmaal in een woonwijk of cluster distributiecentra is veranderd, draaien we dat niet zomaar terug. Net zoals een hoogspanningsnet, spoorlijn of snelweg er voor decennia ligt. Daarom moeten we de beslissingen zorgvuldig nemen. Het gaat erom om voor de langere termijn te bedenken hoe we Nederland het beste inrichten. Dan kunnen we bij nieuwe bouw- en infraprojecten klimaatadaptatie direct meenemen.”

Verplicht watervriendelijk bouwen: zinnig of onzinnig?

Rats was ook een van de deelnemers aan een podcast over watervriendelijk bouwen. Een toilet in huis gebruikt per spoelbeurt drie tot zes liter drinkwater. Bij het sproeien van onze tuin gebruiken we gemiddeld 1000 liter water. Waterschap Vallei & Veluwe pleit voor een aanpassing van het Bouwbesluit om watervriendelijke bouwen te stimuleren. Rats wijst erop dat de 8 miljoen bestaande woningen de grootste uitdaging vormen. Hij pleit voor een pragmatische en integrale benadering met aandacht voor water- en energieverbruik, biodiversiteit en circulaire materialen.

Bekijk het gesprek tussen Wouter Veldhuis, Jolijn Valk en Joep Rats over duurzaam wonen. 
Joep Rats proefde op Springtij wat de behoeftes van de toekomst zijn op dit gebied. Er kan al heel veel, de bouwsector zoekt graag de verbinding met andere partijen in de keten om die behoeftes mogelijk te maken.

of beluister de podcast met Joep Rats op Soundcloud.

Over Springtij

Springtij brengt mensen, die een verschil maken in de duurzame transitie, met elkaar in beweging. In een inspirerende omgeving worden hart en hoofd met elkaar verbonden. Zo ontstaan er nieuwe samenwerkingsverbanden, handelingsperspectieven en worden systeemveranderingen gecreëerd voor een duurzame toekomst. Zie ook de website van Springtij.

Alle video’s van Springtij Forum 2022 zijn terug te kijken via Springtij Forum op YouTube.

Richard Massar communicatieadviseur