Wat kunnen boeren en bouwers van elkaar leren? 13 oktober

Afbeelding Wat kunnen boeren en bouwers van elkaar leren? 13 oktober
donderdag 29 september 2022

Voor alle BNL-bestuurders van Regio Randstad Noord

Bouwend Nederland Regio Randstad Noord nodigt alle bestuurders uit voor de Regiovergadering op 13 oktober 2022 op de Eemlandhoeve in Bunschoten-Spakenberg. Kom naar deze interessante middag over innovatie binnen de landbouw en Klimaatadaptief bouwen mét de natuur. 

Programma:

16.00u start

  1. Welkom door regiovoorzitter Arjan Putter
  2. Transitie in de landbouw in relatie tot de bouw – presentatie door Jan Huijgen, eigenaar van de Eemlandhoeve
  3. Klimaatadaptief bouwen mét de natuur – www.kanbouwen.nl presentatie Helen Visser, programmamanager Duurzaamheid KBNL
  4. Goedkeuring jaarplan 2023 Regio Randstad Noord

18.00u

Borrel en Hooiberg BBQ: De kok van de Eemlandhoeve grilt diverse soorten vlees van hun eigen Blonde d’Acquitaine koeien en heerlijke groenten uit eigen tuin voor u op de hooiberg BBQ

20.00u einde

Over de Eemlandhoeve
De Eemlandhoeve zet zich in om de burger en de boer weer te verbinden, met als doel duurzaamheid. Kijk op www.eemlandhoeve.nl voor meer informatie.

Jan Huijgen, eigenaar van Eemlandhoeve, is filosoof, Wageningen-ingenieur en boer tegelijk. Hij heeft een duidelijke visie op de ontwikkeling van de landbouwsector in Nederland. Hij houdt zich bezig met de ontwikkeling van innovatieve ideeën, waaronder een duurzaam regionaal voedselsysteem. Zijn visie is niet gericht op intensiveren, maar gaat uit van een ontwikkeling tot brede boer in plaats van tot grote boer. Voor zijn bijdragen ontving hij in 2007 de Europese Mansholtprijs.

In zijn betoog zal hij een link leggen naar de bouwsector. In veel opzichten vertonen het boerenbedrijf en het bouwbedrijf namelijk gelijkenissen.

In een interactieve bijeenkomst zal hij ons een spiegel voorhouden. Hij pleit voor anders boeren en anders bouwen, gericht op de behoefte van de klant en niet primair op een grotere productie.

Over de Stichting Kanbouwen
Aansluitend op het verhaal van Jan Huijgen presenteren we de Stichting KAN Bouwen. Deze door Bouwend Nederland, NEPROM, Ministerie BZK en WoningBouwersNL opgerichte organisatie zet zich in voor Klimaatadaptief bouwen mét de natuur. Hoe voorkomen we wateroverlast, verdroging, hittestress? Groen kan de oplossing zijn en tegelijkertijd de biodiversiteit, natuurwaarde en belevingswaarde van projecten verhogen. Hoe we dat voor elkaar krijgen wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht.

Locatie:
Bisschopsweg 7, 3752LK Bunschoten-Spakenburg 

Voor wie?

Voor de bestuurders van alle afdelingen, voor JBN bestuurders, voor Infraplatform bestuurders, in Regio Randstad Noord. Dus zit je in een bestuur? Kom dan naar deze bijzondere bijeenkomst!
(Deze bijeenkomst is voor bestuurders, niet voor leden. De volgende Regiodag voor leden is op 17 november).

Aanmelding: via de uitnodiging die je in de mail hebt ontvangen.

 

Doel van de Regiovergadering:

Kennismaking en uitwisseling tussen alle bestuurders in de regio, vaststellen van het jaarplan en overige beleidszaken van BNL Regio Randstad Noord. Naast dat het een gezellige bijeenkomst is waar u kunt netwerken met andere BNL-bestuurders in de regio en nieuwe kennis kunt opdoen, is het een mogelijkheid om mee te beslissen over de koers van BNL regio Randstad Noord.

Voor vragen kun je contact opnemen met Jan Overtoom: 0651517377 j.overtoom@bouwendnederland.nl

Mona Veld regiosecretaresse