Terugblik SIKB Jaarcongres en bijeenkomsten Omgevingswet

Afbeelding Terugblik SIKB Jaarcongres en bijeenkomsten Omgevingswet
donderdag 17 november 2022

Op 29 september organiseerde SIKB het Jaarcongres 2022 met onder andere aandacht voor de opname van milieukwaliteitsgegevens van de bodem in de Basisregistratie Ondergrond en de vraag of het uitwisselen van gegevens van bodemenergiesystemen de energietransitie ondersteunt. Op 10 en 11 oktober was er een SIKB-bijeenkomst met als centraal thema de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor de protocollen en richtlijnen.

Zo was er onder andere een informatiesessie over de BRL SIKB 2100, 11000 en 12000 (bemalen en bodemenergiesystemen) en de nieuwe versies BRL SIKB 6000 en BRL SIKB 7000 milieukundig begeleiding en uitvoering bij graven, saneren en tijdelijke uitname. Een terugblik op het Jaarcongres inclusief de gehouden presentaties isĀ hier terug te kijken. Een korte impressie van de dag vind je in onderstaand filmpje.

De diverse presentaties gegeven tijdens de bijeenkomsten in het kader van de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor de protocollen en richtlijnen kun je hier vinden.

Foto via SIKB.nl

Yvonne de Rijck Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer