Enerverende Marktdag Den Haag over energietransitie & instroom

Afbeelding Enerverende Marktdag Den Haag over energietransitie & instroom
woensdag 9 november 2022

Door alle coronaperikelen van de afgelopen jaren heeft het even geduurd voordat de jaarlijkse Marktdag Den Haag eindelijk een vervolg kreeg na de vorige bijeenkomst in 2019. Maar na drie jaar kon de jaarlijkse Marktdag Den Haag dit jaar dan eindelijk weer eens doorgang vinden.

In het Haagse conferentiecentrum ZIINN kwamen zo’n 50 aannemers en medewerkers van de gemeente Den Haag bij elkaar om gedachten en ervaringen uit te wisselen op de thema’s energietransitie en instroom. Na een plenair deel, waarbij experts vanuit de gemeente en Bouwend Nederland de groep waardevolle informatie meegaven over de thema’s, werd er in twee ronden van losse workshops verder gepraat over het vormgeven van de energietransitie en het verhogen van de instroom van -met name jongeren- in de bouwsector.

Bij het thema energietransitie werd er daarbij gesproken over onder andere de rol van het Haagse ingenieursbureau, de rol van de aannemer en hoe deze zich tot elkaar zouden moeten verhouden. Als belangrijkste tip werd meegeven dat de gemeente in aanbestedingen best wat meer nadruk op duurzaamheid mag leggen en aannemers op dit gebied soms wat meer initiatief mogen tonen. Met deze tips in het achterhoofd leidden de sessies over instroom en onderwijs vervolgens tot de conclusie dat er vele manieren zijn waarop jongeren bereikt kunnen worden, maar dat het de bouwsector nog onvoldoende lukt om jongeren vast te houden. Hierbij vond er flinke discussie plaats over de verwachtingen van ‘jonge beroepsbeoefenaars’ en hoe deze het beste gemanaged en tegemoetgekomen kunnen worden door zowel gemeente als aannemers. Een ander voorstel zou zijn om op HAVO/VWO-scholen meer nadruk te leggen op techniekonderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven, zodat ook meer theoretisch gerichte jongeren al op jonge leeftijd kennismaken met de bouwsector.

Na deze succesvolle deelsessies vond er vanzelfsprekend ook nog een borrel plaats, die door menig bouwer en ambtenaar werd aangegrepen om de contacten na 2,5 jaar coronacrisis goed aan te halen. Hiermee mag de Marktdag Den Haag 2022 met recht een geslaagde bijeenkomst genoemd worden.