• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Afdeling Noord Holland Noord: Minder kennissessies, maar grootser van opzet

Afdeling Noord Holland Noord: Minder kennissessies, maar grootser van opzet

Afbeelding Afdeling Noord Holland Noord: Minder kennissessies, maar grootser van opzet
donderdag 8 december 2022

De afdeling Noord-Holland Noord van Bouwend Nederland schroeft het aantal kennissessies met ingang van komend jaar terug. De bijeenkomsten die blijven worden tegelijkertijd groter aangekleed en krijgen inhoudelijk een impuls. Over het hoe en waarom spraken we bestuurslid Jan Vreeker.

Vanwaar dit besluit?

“De aanzet is gegeven door de PR-commissie, waarvan ik als bestuurslid deel uitmaak. Begin dit jaar was de teneur daar – in eerste instantie met name vanuit de hoek van de jongeren - dat er zoveel bijeenkomsten waren, dat het steeds moeilijker te combineren was met de drukke, dagelijkse werkagenda. Landelijk wordt het nodige georganiseerd, op afdelingsniveau ook en daarnaast door de jongerenkernen zelf eveneens. Het werd een beetje te veel van het goede. Ik heb dat geluid toen ingebracht in het bestuur, aanvankelijk zonder dat het veel losmaakte. De boodschap is vervolgens opnieuw uitgedragen op 17 maart, toen alle commissies voor overleg bij elkaar kwamen. Toen was er bijval en hebben we er in het bestuur wél een follow-up aan gegeven. Wat meespeelde is dat in die fase een aantal kennissessies moest worden geannuleerd wegens gebrek aan belangstelling. Dat heeft iedereen aan het denken gezet.”

Hoe gaat het er nu uitzien?

“We hadden tot nu toe elk jaar in principe minimaal zo’n negen contactmomenten. Dat gaat terug naar maximaal zes, waarvan de nieuwjaarsreceptie en de voor- en najaarsledenvergaderingen deel uitmaken. De voorjaarsvergadering traditioneel wat informeler en met partner, de najaarsvergadering inhoudelijk, als het kan met gastspreker.

Dan blijven er drie over, waarvan er een straks specifiek is bedoeld als zogenoemde ‘buitenactiviteit’: een bezoek aan een mooi of bijzonder bouwproject of aan bijvoorbeeld een bedrijf. Daarnaast zijn er dan nog twee momenten over voor een inhoudelijke bijeenkomst, zoals de thematische kennissessies die we tot nu toe periodiek hielden.”

Gaan die wat betreft opzet veranderen?

“Dat is wel de bedoeling. Tot nu toe waren ze kleinschalig van opzet. Dan ging het bijvoorbeeld over een specifiek issue: veiligheid op de bouwplaats, personeelskwesties, de Wkb, dat soort dingen. Afgebakende onderwerpen. De bedoeling is dat we dat gaan uitbouwen en dan kun je een beetje denken aan de klimaatconferentie die we in 2019 hielden. Toen hadden we Bernhard Wientjes en Diederik Samson onder de gastsprekers. Er was toen ook een heel behoorlijke opkomst. We zijn ervan overtuigd dat we meer leden naar de bijeenkomsten kunnen lokken naarmate de invulling relevanter wordt.”

Zijn er al ideeën op dat punt?

“Ja, maar heel voorzichtig en nog zeer onder voorbehoud. Ik denk dat we gaan streven naar een soort mini-symposia. Bijvoorbeeld één centraal thema en drie gastsprekers verspreid over meerdere zaaltjes waarvan je er twee kunt bezoeken, met een hapje en een drankje tussendoor en achteraf. Je krijgt dan meer dynamiek en meer uitwisseling. Ik denk ook dat de aantrekkingskracht daardoor wordt vergroot en dat is weer een impuls voor onze vereniging. Contactmomenten organiseren puur voor het ontmoeten van elkaar moeten we niet meer willen, denk ik. Die tijd is geweest. Mensen zoeken elkaar tegenwoordig op andere manieren op als ze daaraan behoefte hebben, denk aan sociale media. Maar met een sterk inhoudelijk programma over actuele thema’s die ons allemaal bezighouden ligt dat anders. Daar ben ik van overtuigd.”

Voor meer informatie, neem contact op met afdeling Noord Holland Noord: 

info@bouwendnederlandnhn.nl

Lenneke Neef adviseur sociale zaken regio randstad noord