• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • L5-overleg zet belangrijke stappen op weg naar een duurzaam Limburg

L5-overleg zet belangrijke stappen op weg naar een duurzaam Limburg

Afbeelding L5-overleg zet belangrijke stappen op weg naar een duurzaam Limburg
vrijdag 9 december 2022

Duurzaamheid was opnieuw de rode draad van de L5-bijeenkomst van woensdag 30 november. Met de oprichting van een speciale werkgroep duurzaamheid en het aanwijzen van een tiental pilotprojecten voor het delen van kennis, zijn flinke stappen gezet om Limburg duurzaam te maken.

Een aantal jaren geleden is in Limburg het L5-overleg opgestart. Vier maal per jaar komen de provincie, het waterschap, de gemeenten Heerlen, Maastricht, Roermond, Venlo en Sittard-Geleen en een aantal grote infra-aannemers samen om de samenwerking tussen opdrachtgevers en markt te verbeteren. Vooral het laatste jaar domineert duurzaamheid de agenda van het overleg. Ook tijdens de bijeenkomst van 30 november in Sittard-Geleen was dat het geval. 

Taskforce Duurzaamheid

Belangrijk onderdeel van de bijeenkomst was de toelichting door Roger Feller namens Bouwend Nederland op de Taskforce Duurzaamheid waarin waterschap, provincie, Sittard-Geleen en Bouwend Nederland sinds een maand of drie actief aan de slag zijn met vooral vraagstukken rondom duurzaam aanbesteden. Een rondvraag bij de opdrachtgevers leerde de Taksforce dat er veel onduidelijkheid is over hoe duurzaamheid een vast onderdeel kan worden van de uitvraag. Vanuit de markt komt het advies om marktpartijen vooral in een vroeg stadium te betrekken bij uitvragen om de kennis die er in de markt is goed en tijdig te benutten. Vanuit de deelnemers kwam al eerder een verzoek om meer inzicht te krijgen in de verschillende manieren van marktconsultatie. Daarvoor heeft het waterschap een handige werkwijzer aangereikt die tijdens de bijeenkomst werd toegelicht.

Inspirerende voorbeelden

Ook had de Taskforce geconstateerd dat het zinvol is om ingenieursbureau’s in dit traject mee te nemen, aangezien zij vaak in een vroeg stadium door opdrachtgevers worden ingeschakeld. De daad werd bij het woord gevoegd; Sanne de Groot, adviseur duurzaamheid bij ingenieursbureau Tauw was bij de bijeenkomst aanwezig voor een presentatie ‘Navigeren in de klimaattransitie’. Zij liet onder meer een aantal voorbeelden de revue passeren waarbij duurzaamheid op een goede manier was opgenomen in de uitvraag en ook goed was geborgd in het project. Vooral dat onderdeel inspireerde tot het besluit om als L5 proefprojecten aan te wijzen die kunnen worden gebruikt om ervaringen met elkaar te delen over hoe duurzaamheid kan worden uitgevraagd en hoe er vervolgens in project mee wordt omgegaan. 

Aan de slag met werkgroep Duurzaamheid 

Ook de werkgroep Duurzaamheid die de Taskforce in het leven heeft geroepen, kwam aan de orde. Taak van de werkgroep is het leveren van praktische handvatten voor bijvoorbeeld het vereenvoudigen van de leidraad circulair aanbesteden. Per 1 januari 2023 moet er immers circulair worden aanbesteed en dan is het goed om te weten tegen welke knelpunten je daarbij kunt aanlopen en wat er voor nodig is om te zorgen dat die trajecten makkelijker verlopen. 

De werkgroep Duurzaamheid zal bestaan uit onder meer inkopers van de diverse opdrachtgevers, projectleiders van marktpartijen en anderen die binnen hun organisatie met duurzaamheid bezig. Aan de L5-partijen werd gevraagd op zoek te gaan naar geschikte kandidaten voor de werkgroep die op 23 januari zijn eerste bijeenkomst heeft.

Beatrice Dormans adviseur overheid & markt regio-zuid