Procesmatig grip op projectrisico’s

Ondernemersgevoel vaak meer leidend dan een helder risicoprofiel

Afbeelding Procesmatig grip op projectrisico’s
donderdag 23 februari 2023

Als bouwer zie je jaarlijks heel wat uitvragen voorbij komen. Helaas ook vaak met bepalingen in je nadeel in afwijking van modelcontracten zoals de UAV(-GC). De Nota Van Inlichtingen biedt ook lang niet altijd de gewenste duidelijkheid of flexibiliteit vanuit de opdrachtgever.

Helder risicoprofiel

Als je jaarlijks veel uitvragen moet beoordelen is het bijna onmogelijk alles te lezen en waar nodig intern op te schalen. Onze verzekeringspartner In-Staet, uitvoerder van de Bouwend Nederland Integraal Polis, hoort vaak terug dat de omvang van het werk bepaalt welke projecten wel of niet in de directie worden besproken. En daarbij is ondernemersgevoel vaak meer leidend dan een helder risicoprofiel.

We kennen allemaal voorbeelden van ondernemers die door één project in de financiële problemen kwamen. En niet eens door projecten van ongebruikelijk grote omvang, want ook een klein project kan tot grote claims of schade leiden. Door (met de wijsheid achteraf) venijnige contractuele bepalingen worden soms onbeheersbare risico’s zonder limitering geaccepteerd.

We horen je al denken; "ik kan toch moeilijk op elke uitvraag een advocaat zetten". of "als ik geen risico’s wil accepteren, kan ik beter stoppen met ondernemen". Heel begrijpelijke gedachten, maar er is een verschil tussen bewust risico’s nemen of onbewust met de gevolgen van onbewuste risico’s geconfronteerd worden.

Meer grip op projectrisico's

In-Staet biedt haar klanten een procesmatig instrument om meer grip te krijgen op de projectrisico’s. Op basis van 10 tot 15 objectieve criteria wordt een risico-categorie vastgesteld: heeft een project een hoog risicoprofiel of juist niet? De contractsom is dan niet meer leidend, maar ook (of vooral) het risicoprofiel.

Bij een laag risicoprofiel kan je team de beoordeling van een project intern doen. Daarvoor trainen de risicomanagers van In-Staet jouw team en biedt In-Staet een gereedschapskist vol instrumenten om risico’s te voorkomen of beperken.

Wordt het risicoprofiel hoger dan kijkt de risicomanager van In-Staet zelf mee en wordt de kring van interne beslissers ook groter. Bij projecten met een hoog risicoprofiel wordt waar nodig samengewerkt met een netwerk van externe specialisten met specifieke deelkennis op de gebieden die tot het hoge risicoprofiel leiden. Die projecten passeren dan uiteraard ook de directietafel, waar tevens beslist kan worden op basis van heldere analyses en adviezen.

Deze methodiek helpt je meer grip te krijgen op de projectrisico’s. Niet alleen qua bewustwording, maar vooral ook door er samen met de specialisten van In-Staet aan te werken om risico’s te voorkomen, te verminderen of over te dragen. Bewustzijn van risico’s wordt zo geen belemmering in ondernemen, maar een trigger tot het beheersen van die risico’s.

Als ondernemer zit je zo vooral steviger achter het stuur om te kiezen welke al dan niet verzekerbare (rest)risico’s je wel of niet accepteert. Verzekeren blijft op die manier wat het is, het sluitstuk van risicomanagement.

Meer weten?

Wil je meer informatie over risicomanagement of over de dienstverlening van In-Staet? Neem dan contact op via onderstaande knop of bel direct 079 32 52 166.

Stel je vraag