NUTS-bijeenkomst Regio Randstad-Zuid 9 maart 2023 goed bezocht

Afbeelding NUTS-bijeenkomst Regio Randstad-Zuid 9 maart 2023 goed bezocht
donderdag 16 maart 2023

Voor de derde keer staken bouwers/ontwikkelaars, combi-aannemers en netbeheerders de koppen bij elkaar om te praten over de aanleg van nutsvoorzieningen in Zuid-Holland. Naast veel informatie leverde de NUTS-bijeenkomst van 9 maart bij Bouwend Nederland in Zoetermeer veel nuttige contacten op.

Met 80 deelnemers aan de gezamenlijk bijeenkomst van Structin, Infra-SDO, Mijn Aansluiting en Bouwend Nederland Regio Randstad Zuid was de derde bijeenkomst nog beter bezocht dan de voorgaande bijeenkomsten. Een bewijs dat het initiatief van Structin en Infra-SDO (de centrale organisaties van de netbeheerders in Zuid-Holland), Mijn Aansluiting en Bouwend Nederland Regio Randstad Zuid in een behoefte voorziet. Bouwers/ontwikkelaars, civiele aannemers, combi-aannemers, netbeheerders en gemeenten lopen bij het realiseren van nutsvoorzieningen immers nog altijd regelmatig aan tegen problemen in de ketensamenwerking en -afstemming.

Meet & Greet

Tijdens de korte aftrap van de bijeenkomst koppelde regiomanager Hessel Heins-Wunderle van Bouwend Nederland terug wat de vorige bijeenkomst aan feedback had opgeleverd en welke actiepunten daaruit waren gedistilleerd. Zo hadden de deelnemers onder meer aangegeven behoefte te hebben aan goede informatie over contactpersonen bij de diverse organisaties en bedrijven. Om daaraan te voldoen werden de nieuwe combi-aannemers die per 1 januari in het gebied actief zijn (Van Gelder, Visser Smit Hanab, Baas, Van Vulpen en A.Hak) met contactgegevens voorgesteld door Christiaan Oosterhof van Structin.

Veranderingen in de Combi-organisatie

Vervolgens lichtte Christiaan wijzigingen in de combi-organisatie toe. Een deel van het voormalig Structin-werkgebied (West en Oost) gaat over in een nieuwe combi-organisatie, te weten Infra-SDO.
Voorafgaand aan de bijeenkomst was de deelnemers gevraagd een enquête in te vullen. Een van de vragen ging over de ervaringen met de aanleg van de internet en tv-aansluitingen als er meerdere aansluitingen tegelijk zijn aangevraagd. De reacties waren overwegend negatief. Door verhindering van Lubert Verhoeven van Vodafone/Ziggo als data-aanbieder lichtte Christiaan Oosterhof de keuze door mediapartijen toe. Er was veel onbegrip over het feit dat de netbeheerders niet meer gezamenlijk hebben aanbesteed. Christiaan gaf daarop aan dat dat bovenal geldt dat er gezamenlijk met andere netbeheerders is en wordt gezocht naar een efficiëntere vorm van samenwerken voor aansluitwerkzaamheden. Een mogelijke oplossing is ook aan een mantelbuis-oplossing waar meerdere aanbieders tegelijk doorheen zouden kunnen gaan. "Dit is niet te regelen over 1 nacht ijs maar is zeker onderdeel van de gesprekken die gevoerd zullen gaan worden de komende periode", liet Oosterhof weten. Tegelijkertijd begrijpt hij de teleurstelling over de gemaakte keuze en het gevoel jaren terug in de tijd te gaan.

Nuttige werksessies

Na een korte pauze volgden drie werksessies waarin de deelnemers met elkaar in gesprek gingen over hoognodige verbeteringen bij de aanleg van nutsvoorzieningen. Ze konden kiezen uit drie verschillende thema’s: Gezamenlijke innovatie en schouwmoment, Mijnaansluiting.nl en Afstemmen van planningen. Na 50 minuten werd er gewisseld en konden de deelnemers een tweede thema beetpakken. De sessies leverden een heleboel input op die, net als vorige keer, wordt geïnventariseerd en naar actiepunten omgezet.

Positieve geluiden en vervolg

Bij de afsluitende borrel toonden de deelnemers zich overwegend positief over de NUTS-bijeenkomsten. Niet alle problemen zullen er direct mee worden opgelost, is het idee, maar het levert in ieder geval veel kennismakingen en contacten waardoor later, in de praktijk van het dagelijkse werk sneller kan worden geschakeld. Kritiekpunten waren er ook. Met name de positie van civiele aannemers en de rol van hun opdrachtgevers krijgt nog onvoldoende aandacht in de bijeenkomsten. Dit wordt als aandachtspunt meegenomen voor eerstvolgende bijeenkomst. Daarnaast wordt aan de slag gegaan met de actiepunten als basis voor eerstvolgende bijeenkomst. 

Wil je meer weten over de inzet van Bouwend Nederland t.a.v. Energieinfrastructuur? Check onze site.

Hessel Heins-Wunderle regiomanager regio randstad-zuid