• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Leerzame en informatieve bijeenkomst over de Wkb in het Westland

Leerzame en informatieve bijeenkomst over de Wkb in het Westland

Afbeelding Leerzame en informatieve bijeenkomst over de Wkb in het Westland
maandag 15 mei 2023

In samenwerking met adviesbureau Senze, de Westlandse bouwbedrijven Weboma en Verbakel en Koninklijke Bouwend Nederland organiseert de Gemeente Westland dit jaar drie bijeenkomsten over de aankomende Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging (Wkb), die op 1 januari 2024 ingaan. In maart vond de eerste bijeenkomst plaats, die geheel in het teken stond van de Omgevingswet. Op donderdag 11 mei stond de tweede bijeenkomst op het programma, ditmaal volledig gewijd aan de Wkb.

Met bijna 100 aanwezigen, waaronder vele Westlandse bouwers, makelaars en andere bouwprofessionals, gingen we het gesprek aan over de Wkb en wat er precies gaat veranderen per 1 januari. Jaco van Giezen (Senze) nam de aanwezigen eerst kort mee in de praktische zaken die veranderen met de Wkb en wat er precies verwacht wordt van aannemers en opdrachtgevers. Daarna was er uitgebreid ruimte voor vragen vanuit de zaal, die beantwoord werden door een panel bestaande uit Kees Hootsen (manager kwaliteitsborging bij kwaliteitsborger ZiN KB), Reina Uittenbogaard (jurist en Wkb-expert bij Bouwend Nederland) en Jaco zelf. 

Er werd onder andere gesproken over welke verantwoordelijkheden precies bij de opdrachtgever liggen en welke bij de aannemer, wat er in het opleverdossier ('klantdossier') moet staan en welke kosten de Wkb met zich meebrengt. Na ruim anderhalf uur waren de meest prangende vragen beantwoord, maar bij de borrel werd er nog flink verder gediscussieerd en werden de panelleden nog flink bevraagd. Duidelijk was dat het thema flink leeft. 

De derde bijeenkomst in de serie zal in het najaar plaatsvinden. Op deze bijeenkomst zullen we aan de hand van een aantal casussen en in samenwerking met de gemeenteambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering concreet aan de slag gaan met de Wkb. 

Ook graag meer weten over de Wkb? Op 13 juni (Ridderkerk) en 28 juni (Leiden) organiseert Bouwend Nederland Randstad Zuid nog twee bijeenkomsten over de nieuwe wet, met een vergelijkbaar programma als de bijeenkomst in het Westland. Aanmelden hiervoor kan via een mail aan evenementen@bouwendnederland.nl.

Job van den Broek adviseur markt & overheid