• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Limburg steekt bij buurprovincie licht op over circulair aanbesteden

Limburg steekt bij buurprovincie licht op over circulair aanbesteden

Afbeelding Limburg steekt bij buurprovincie licht op over circulair aanbesteden
maandag 15 mei 2023

Leerzaam en interessant vonden de deelnemers de bijeenkomst over Circulair aanbesteden van 9 mei in het Gouvernementshuis in Maastricht. Vooral de ervaringen van de gemeente Nijmegen leverden veel bruikbaars op voor de Limburgse gemeenten en marktpartijen.

De bijeenkomst 'Circulair aanbesteden' was een initiatief van de werkgroep Duurzaamheid van het Limburg Infra Overleg. Omdat het onderwerp niet alleen de grootste gemeenten aangaat, had de werkgroep álle Limburgse gemeenten uitgenodigd. Daarnaast waren ook provincie, marktpartijen en ingenieursbureau’s van de partij. Circulair aanbesteden gaat immers juist ook hen aan. De gemeente Nijmegen was gevraagd om een presentatie te geven over hun ervaringen met circulair aanbesteden. 

Leren van elkaar via Kennistafels

Gelderlands grootste stad is al in 2019 begonnen het inkoopbeleid aan te passen en circulariteit daar een wezenlijk onderdeel van te maken, zo vertelde Senior Adviseur kosten en contracten Frank van den Hoogen. Heel belangrijk in dat traject is dat de gemeente niet solistisch te werk is gegaan maar de markt er nadrukkelijk bij betrokken heeft middels onder meer bijeenkomsten en onderzoeken. Een van de dingen die Nijmegen van de marktconsultatie heeft geleerd, is dat bij circulaire aanbestedingen het beste kan worden gewerkt met twee-fasen contracten. Een andere belangrijke tip voor de Limburgse gemeenten was het inrichten van de kennistafels met gemeenten, markt en ingenieursbureau's. Die hebben er in de Groene Metropoolregio, waar Nijmegen met Arnhem onderdeel van uit maakt, onder andere toe geleid dat door de omliggende gemeenten op een vergelijkbare manier circulair wordt aanbesteed. Het levert een uniformiteit op waar zeker de meer lokale en regionale marktpartijen erg bij gebaat zijn, en dus ook de projecten zelf. Ook hebben de kennistafels een Grondstoffenbank opgeleverd.

Meten is weten

Een tweede presentatie werd verzorgd door de Provincie Limburg. Bob Hachimi, Project Ingenieur Wegaanleg / Contract Manager, gaf de deelnemers een doorkijkje naar MKI. De Milieu Kosten Indicator is één van de instrumenten waarmee kan worden getoetst en beoordeeld hoe duurzaam en circulair GWW-projecten worden aangepakt en uitgevoerd. MKI is geen eenvoudige tool, zeker voor de kleinere gemeenten voor wie de circulaire aanpak weliswaar ook een noodzaak is, maar er nog niet intensief mee bezig zijn. Ook daarom is het belangrijk om als Limburgse gemeenten kennis en ervaringen te delen.

Interactieve afsluiting

Na de twee presentaties volgde een interactief onderdeel waarin het gezelschap zich in kleine groepjes over aantal vragen boog. Er werd onder meer gesproken over waar de deelnemers  tegenaan zijn gelopen bij circulair aanbesteden en werken, op welke vlakken hulp/advies welkom zou zijn, wat je als opdrachtgever aan opdrachtnemers zou willen meegeven en vice versa. Door marktpartijen, ingenieursbureaus, kleine en grote opdrachtgevers evenredig over de groepjes te verdelen en door het enthousiasme van de deelnemers leverde de sessies veel nuttige informatie en tips op. Onder meer kwam naar voren dat het heel belangrijk is om de verleiding te weerstaan laagste prijs als leidend criterium te hanteren, dat duurzaamheid gebaat is bij een lokale benadering om uitstoot en transportkosten te beperken en dat het zaak is om duidelijke afspraken te maken maar ook vertrouwen in elkaar te hebben.

Houd contact!

Naast veel zeer bruikbare informatie en adviezen leverde de bijeenkomst ook veel nieuwe contacten en verdieping van de bestaande relaties op. Het zijn belangrijke ingrediënten om daadwerkelijk met circulair aanbesteden aan de slag te gaan. Dat hoeven partijen zeker niet alleen te doen, werd de deelnemers nog nadrukkelijk meegegeven. Blijf leren van elkaar, doe een beroep op elkaars kennis en ervaringen, houd contact met de markt en schroom ook als gemeenten niet om contact op te nemen met het Aanbestedingsinstituut van Bouwend Nederland. Dat kan via adviseur Markt en Overheid Beatrice Dormans of verenigingsmanager Limburg Manon Bors.

Beatrice Dormans adviseur overheid & markt regio-zuid