Geen boetes, maar leren en verbeteren

Dat is de insteek van de Gedifferentieerde aanpak ongevallenonderzoek

Afbeelding Geen boetes, maar leren en verbeteren
donderdag 21 september 2023

De Ledengroep Veiligheid en regio Zuid organiseerden samen de Contactgroep KAM op 20 september 2023. De Nederlandse Arbeidsinspectie, vertegenwoordigd door Carl Corbeij en Guido Batens, gaf een verhelderende en leerzame toelichting op de Gedifferentieerde aanpak ongevallenonderzoek. In deze nieuwe aanpak kan de werkgever zélf het ongevalsonderzoek doen.

Lerend vermogen van een bedrijf

Wanneer er sprake is van blijvend letsel, ziekenhuisopname of een dode bij een bedrijfsongeval, dan doet de Nederlandse Arbeidsinspectie onderzoek naar oorzaken en gevolg. Het kan zijn dat de werkgever of opdrachtgever dan een boete krijgt. De ervaring daarbij is dat boetes niet leiden tot ander gedrag op de werkvloer. Daarom is in de traditionele onderzoeksaanpak een 'afslag' ingebouwd, waarbij de werkgever ervoor kan kiezen om zélf het ongevalsonderzoek te doen. Op die manier gaat het lerend vermogen in het bedrijf aan, is er wél sprake van gedragsverandering en kan de werkgever de boete vermijden.

Geen flauwekulrapportje

De werkgever moet daarvoor wel aan de bak: er moet gedegen onderzoek plaatsvinden naar oorzaak/oorzaken van het ongeval en de maatregelen moeten daarmee een direct verband hebben. Het onderzoek moet ook een diepgaand karakter hebben, bijvoorbeeld volgens de 5W-methode: vijf keer doorvragen op 'waarom'. Waarom was de medewerker daar aan het werk, waarom gebruikte hij die materialen, waarom was hij niet voorbereid op de risico's et cetera. Deze werkgeversrapportage wordt uitgebreid beoordeeld door de Arbeidsinspectie en deze gaat daarover ook met de werkgever in gesprek.

Effectief

De onderzoeksaanpak blijkt effectief: tot nu toe leveren deze werkgeversrapportages in 60% van de gevallen in eerste instantie een afdoende onderzoek op. Met aanvulling/aanpassing na beoordeling van de Arbeidsinspectie is dat zelfs 98%. 

Ledengroep Veiligheid

Deze contactgroep KAM is georganiseerd in samenwerking met de Ledengroep Veiligheid. Deze groep bestaat uit diverse leden van Bouwend Nederland en Christel Peppelenbos, beleidsmedewerker veiligheid. De groep geeft gevraagd en ongevraagd advies en informatie over veiligheid in de bouw & infra. Jurgen van de Ven en Werner van Eck zijn in deze ledengroep de contactpersonen voor regio Zuid. Zij gaven deze middag uitleg over wat de Ledengroep Veiligheid doet en hoe ze willen samenwerken met bedrijven in de regio. 

Uit de reacties van de deelnemers blijkt dat we daarbij denken aan:

  • delen van ervaringen/geleerde lessen
  • twee keer per jaar een KAM-bijeenkomst met een goed thema
  • cases met elkaar bespreken
  • arbocoördinatorenoverleg bij elkaar brengen
  • splitsen van bouw & infra, gezien verschillende ervaringen.

Conclusie van deze leerzame middag is in ieder geval dat we op de ingeslagen weg doorgaan!

Yvonne van Zijl adviseur sociale zaken regio-zuid