Ketensamenwerking vraagt om aansturing en vertrouwen

Afbeelding Ketensamenwerking vraagt om aansturing en vertrouwen
donderdag 23 november 2023

Terwijl tijdens de eerste ronde tafelbijeenkomst ketensamenwerking ondergrondse infra beelden zijn gedeeld vanuit de techniek, heeft er nu een verdiepingsslag plaatsgevonden naar proces. Het ideaalbeeld is één overzichtelijk systeem met alle voorgenomen plannen, in tijd, locatie en stakeholders. Op het eerste oog lijkt het of alle ingrediënten aanwezig zijn. Of dat zo is zal blijken uit vervolggesprekken. Lees daarnaast een aantal mooie voorbeelden van ketensamenwerking.

Elke dag wordt het elektra- en datanetwerk vergroot en worden gas- en drinkwaterleidingen vervangen. Om de doelen van de energietransitie tijdig te halen is versnelling en opschaling nodig. Een randvoorwaarde om dit te bereiken is dat partijen in de keten elkaar kennen én vertrouwen. Deze lokale ronde tafelbijeenkomst georganiseerd door Bouwend Nederland, GPKL en Synfra dragen hier aan bij. Aanwezigen zijn vertegenwoordigers van gemeenten, aannemers én netbeheerders drinkwater, energie en data die actief zijn in de omgeving Oost Brabant.

Goede voorbeelden

Uit de gedeelde best practices blijkt dat direct contact en vertrouwen bijdraagt aan succes. Ervaring hierbij is dat samenwerken hulp en aansturing nodig heeft, waarbij er tijd ingepland moet zijn om bijvoorbeeld de mens achter de rol te leren kennen, het zoeken naar gemeenschappelijk belang en bijbehorende verwachtingen. Ook de constructie van een bouwteam, waarbij de aannemer al bij de voorbereiding is betrokken zorgt voor het gesprek over risico’s aan de voorkant, in plaats van gedoe achteraf. Vertrouwen en respect voor elkaars expertise en rol is de rode draad. Immers, de partijen zien van elkaar maar een fractie van het werk dat zij doen.

Vervolg

Om ontwikkeling in je werk makkelijker te maken zijn gegevens van de deelnemers met elkaar gedeeld. We zijn ons er van bewust dat er veel overleggen regionaal en landelijk zijn die allemaal samenwerking en kennisuitwisseling willen bevorderen. De suggestie is dan ook om dit eens te inventariseren en te kijken hoe je organisaties en personen zo goed mogelijk met elkaar een stap laat zetten.

Yvonne de Rijck adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer