• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Ledenvoordeel: Veiligheidsbewustzijn moet aangetoond worden vanaf 2021!

Ledenvoordeel: Veiligheidsbewustzijn moet aangetoond worden vanaf 2021!

donderdag 26 september 2019
Veiligheid op de bouwplaats

Veiligheid is de hoogste prioriteit in onze sector, maar er gebeuren nog steeds te veel ongevallen. Door volop in te zetten op het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers op de bouwplaats gaat de Governance Code Veiligheid in de Bouw een stap verder. De GCVB (een initiatief van een aantal grote opdrachtgevers en bouwondernemingen, met inmiddels meer dan 500 ondertekenaars) heeft namelijk beslist om vanaf 2021 veiligheidsbewustzijn als verplichting op te nemen in aanbestedingen en contracten in de bouw. Als lid van de GCVB zal je aan de hand van de Veiligheidsladder zo het bewustzijn op de bouwplaats meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar moeten maken.

Jaarlijks gebeuren er nog te veel ongelukken in de bouw- en infrasector. En elke dode is er één te veel. Dit heeft met verschillende factoren te maken. En het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers op de bouwplaats is er één van. De Inspectie SZW heeft namelijk bewezen dat een hoger veiligheidsbewustzijn sterk bijdraagt aan een veiligere bouwplaats. “Het einddoel is duidelijk, maar om daar te komen heb je de mensen op de bouwplaats nodig. Het gaat om hun zelfbewustzijn”, legt Jack Ruibing, de nieuwe veiligheidsambassadeur van Bouwend Nederland, uit.

Om het veiligheidsbewustzijn als keten te verhogen wordt er niet alleen certificering gevraagd van opdrachtnemers, ook de opdrachtgevers laten zich certificeren. Met deze maatregel wilt de GCVB er ook voor zorgen dat veiligheid in de gehele keten wordt verhoogd. De invoering van de Veiligheidsladder aanbestedingen en contracten gebeurt stapsgewijs: vanaf 2021 is trede 2 vereist, vanaf 2023 trede 3.

Wat is de Veiligheidsladder?

Het certificaat van de Veiligheidsladder draait om het nemen van concrete acties om het veiligheidsbewustzijn en –gedrag, maar ook de cultuur in de organisatie te verbeteren. Met als doel om de risico’s op onveilige situaties op de bouwplaats te reduceren tot een minimum.

Als je een certificering voor de Veiligheidsladder laat doorvoeren, dan zal je ook ge-audit worden op het veiligheidsbewustzijn in jouw organisatie. Er wordt dan gekeken naar wat er gedaan wordt om veiligheid onder de aandacht te brengen en hoe het bedrijf investeert in een veilige werkomgeving voor de medewerkers.

Wat verandert er precies voor jou?

Vanaf 2021 moet je als bedrijf aangesloten bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw welk niveau het veiligheidsbewustzijn binnen je organisatie heeft aan de hand van een certificering voor de Veiligheidsladder. Dit geldt zowel voor opdrachtgevers als opdrachtnemers.

Waar kan ik me certificeren voor de Veiligheidsladder?

Bij onze ledenvoordeelpartner De Duurzame Adviseurs. Hun missie is om ervoor te zorgen dat je als bedrijf daadwerkelijk enthousiast en gemotiveerd aan de slag gaat met veiligheid! Zij besteden veel aandacht aan bewustwording én zorgen ervoor dat op een heldere en pragmatische wijze gerapporteerd wordt.

Meer weten?

Wil je graag meer weten over certificering bij de Duurzame Adviseurs? Neem dan contact met ons op via voordeel@bouwendnederland.nl of bel naar 079 3 252 166.

Meer informatie over de veiligheidsladder kan je vinden op https://deduurzameadviseurs.nl/veiligheidsladder/