• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Regiovoorzitter Bouwend Nederland pleit voor bouw van meer huizen buiten de kern

Regiovoorzitter Bouwend Nederland pleit voor bouw van meer huizen buiten de kern

vrijdag 1 februari 2019
Afbeelding Regiovoorzitter Bouwend Nederland pleit voor bouw van meer huizen buiten de kern

Twentse gemeenten en de provincie Overijssel moeten zich flexibeler opstellen in de bouw van nieuwe woningen buiten de bestaande stads- of dorpsgrens. Daarvoor pleit Lucas Haafkes, voorzitter van Bouwend Nederland regio Twente.


De komende tien jaar kunnen er zo’n 8300 woningen in Twente worden bijgebouwd. Die zijn al in de bestemmingsplannen van de veertien gemeenten opgenomen. „Kwantitatief is dat voldoende, maar kwalitatief wordt daar niet goed mee omgegaan”, zegt Lucas Haafkes, eigenaar van aannemersbedrijf Haafkes en voorzitter van Bouwend Nederland regio Twente, waar 180 bouw- en infrabedrijven uit deze regio bij aangesloten zijn.te vaak gebruikt voor de realisatie van appartementen, geeft Haafkes aan. Bouwen in de hoogte betekent meer opbrengsten op minder grond. „Maar het is een mismatch, er is veel meer vraag naar grondgebonden woningen. De Twentenaar wil graag een tuintje.”

Uitbreidingsgebied
Haafkes vindt dat gemeenten vaker voor het ‘uitbreidingsgebied’ moeten kiezen, dus ook toestemming moeten verlenen aan bouwen buiten de bestaande kern. „Er wordt vaak gezegd dat Nederland volgebouwd is, maar 86 procent is onbebouwd”, geeft hij aan. Cijfers van het CBS onderschrijven dit. „In Twente is dit misschien wel 90 procent. Ik houd zelf ook van het buitengebied en vind ook dat je zoveel mogelijk binnenstedelijk moet oplossen, maar om versneld te kunnen voldoen aan de vraag, kun je van die 86 procent onbebouwd ook 85 procent maken. Probleem opgelost.”
Want in de kern bouwen is tijdrovend, merken Twentse bouwbedrijven. „Binnenstedelijk zit het op slot”, zegt Haafkes. „Als een buurman tegen een bouwplan is en zich er tegen verweert, dan stokt het. Daar help je jongeren, die in het dorp een starterswoning willen betrekken, niet mee.” En dat gaat dan weer ten koste van de leefbaarheid van een kern.


Oproep
Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken deed vorig jaar al de oproep om meer woningen ‘in het groen’ te bouwen, om zo het woningtekort terug te dringen. Ze kreeg daarop kritiek van gemeenten en provincies; velen vinden dat de benodigde nieuwe woningen binnen de grenzen kunnen worden gerealiseerd.

Onderzoek van Vereniging Eigen Huis wees uit dat steeds meer Nederlanders open staan voor woningbouw buiten de kern. 54 procent van de respondenten uit een dorp en 48 procent van de respondenten uit een stad is voor, 17 procent bleek tegen.

Zie ook: Persbericht Tubantia