• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Bouwend Nederland, TLN en VNO-NCW overhandigen manifest ‘Nederland op slot’ aan gedeputeerde Baljeu

Bouwend Nederland, TLN en VNO-NCW overhandigen manifest ‘Nederland op slot’ aan gedeputeerde Baljeu

donderdag 7 november 2019

Wouter Saes

Adviseur Markt & Overheid Regio Randstad Zuid
Afbeelding Bouwend Nederland, TLN en VNO-NCW overhandigen manifest ‘Nederland op slot’ aan gedeputeerde Baljeu

Afgelopen vrijdag 1 november hebben Bouwend Nederland, TLN en VNO-NCW West het manifest ‘Nederland op slot’ aangeboden aan gedeputeerde Baljeu van de provincie Zuid-Holland. Daaraan voorafgaand vond een overleg plaats met de insteek vergunningverlening voor de bouw- en infra zo snel mogelijk vlot te trekken.

In dit overleg heeft Bouwend Nederland onderstreept dat het belangrijk is de achterstanden in de vergunningverlening voor de woningbouw zo snel mogelijk weg te werken. Een eventueel gebrek aan arbeidscapaciteit bij omgevingsdiensten zou bijvoorbeeld kunnen worden opgelost door de inzet van de vliegende brigade van Zuid-Holland. Het is belangrijk er voor te zorgen dat vergunningen die door de gemeente reeds zijn afgegeven, maar waar door salderingsmaatregelen nu extra vergunningen voor nodig zijn, zo snel mogelijk toe te kennen. Indien dit niet gebeurt, vreest Bouwend Nederland ontslagrondes en faillissementen in de sector.

Gedeputeerde Baljeu onderstreepte in het gesprek de urgentie van het probleem te zien. De provincie spreekt met de omgevingsdiensten over mogelijkheden om de procedures te versnellen, zonder dat er wordt afgedaan aan een zorgvuldige afweging. Ook het belang om de komende periode de samenwerking met de markt op te zoeken, om de PAS-crisis op te lossen, wordt onderkend. Afgesproken is, dat de provincie regelmatig met onder andere Bouwend Nederland in overleg treedt over de voortgang. Ook gaan we kijken hoe we omgevingsdiensten kunnen ontlasten in het proces van vergunningverlening.

Geen nieuwe Natura 2000 - gebieden
Naar aanleiding van geluiden over mogelijk nieuw aan te wijzen Natura 2000 gebieden is door Bouwend Nederland opgeroepen om geen nieuwe Natura 2000 gebieden aan te wijzen. Zeker zolang er nog geen oplossing is voor de stikstofproblematiek en niet in beeld is wat de impact van deze aanwijzingen voor geplande woningbouw.

Bouwend Nederland blijft zich inzetten voor het weer op gang brengen van de opdrachtenstroom in de woningbouw, utiliteitsbouw en inframarkt. Dit doen we zowel regionaal als landelijk. Voor meer informatie over onze lobby richting rijk en provincies, kunt u kijken op de website programma aanpak stikstof. Of neem contact op met Wouter Saes, adviseur Markt en Overheid, regio Randstad Zuid.