Bodemdata PFAS: dank voor aanlevering!

dinsdag 12 november 2019

Charles Verheyen

Verenigingsmanager Grondwerk en Railinfra

5 november hebben wij u via onze website gevraagd beschikbare bodemdata aan te leveren. Reden hiervoor was om het RIVM in staat te stellen met spoed ruimere normen voor PFAS vast te stellen. U heeft in grote getale hieraan gehoor gegeven, waarvoor dank!

Inmiddels heeft het RIVM laten weten nu voldoende analyse-rapporten te hebben (meer dan 1100) om aan de slag te kunnen. Het is dus NIET meer nodig nog rapporten aan te leveren.