• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Advies Raad van State: drempelwaarde stikstofdepositie voor de bouw ligt voor de hand

Advies Raad van State: drempelwaarde stikstofdepositie voor de bouw ligt voor de hand

dinsdag 26 november 2019
Stadskantoor Hengelo

De Spoedwet aanpak stikstof die het kabinet vandaag bij de Tweede Kamer heeft ingediend biedt ruimte om direct een drempelwaarde voor de bouw in te voeren. Dat blijkt uit het advies van de Raad van State zoals dat vandaag is gepubliceerd.

Een drempelwaarde kan alleen gelden voor sectoren die in zeer beperkte mate bijdragen aan stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden én een groot maatschappelijk belang hebben, zoals bijvoorbeeld de bouw, aldus het advies. Een drempelwaarde voorkomt een onevenredige administratieve belasting van bouwprojecten die onder deze drempelwaarde blijven. Zij zullen zijn vrijgesteld van de vergunningplicht.

Om een drempelwaarde ook op de langere termijn houdbaar te houden is het wel noodzakelijk dat die wordt gecombineerd met robuuste, afdwingbare én geloofwaardige maatregelen voor natuurbehoud en herstel. Om dit te garanderen zal een gebiedsgerichte aanpak en extra budget nodig zijn. Hier moet het kabinet wat Bouwend Nederland betreft nog een slag maken.

“Ik ben blij dat de Raad van State bevestigt dat mogelijk is wat ik al maanden bepleit.”, zegt Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. “Dit advies toont aan dat de bouw op korte termijn weer aan de slag kan. De bouw kan niet wachten om die huizen, wegen scholen en zorginstellingen te gaan bouwen waar Nederland om zit te springen. We willen vooruit met de verduurzaming en de uitdagingen die er liggen om ons land bereikbaar te houden. Ik roep het kabinet op om deze drempelwaarde(s) voor de bouw met spoed in te voeren. De bouw en natuur staan geenszins op gespannen voet met elkaar.”