Hoe effectief is de nieuwe PFAS-norm?

woensdag 4 december 2019
Afbeelding Hoe effectief is de nieuwe PFAS-norm?

Na maanden stilstand is de PFAS-norm bijgesteld. Maar volstaat dit? In de Bouwmeesters uitzending van maandag 2 december stelt waterbouwer Edwin Lokkerbol dat regelgeving omslachtig blijft. Te gast waren: Edwin Lokkerbol, directeur Nederlandse Vereniging van Waterbouwers; en de redactie belde met Rik van der Linden, wethouder Energie en Milieu in Dordrecht voor de ChristenUnie/SGP; en Floor Vermeulen, gedeputeerde Zuid-Holland voor de VVD, gaat over het vergunningsbeleid.

Deltagoot

Zoals iedere week begint de gast met de bouwsuccessen en -flaters die hij zelf meeneemt. Edwin Lokkerbol noemt als voor de hand liggende bouwflater de manier waarop de minister de PFAS-normen heeft vastgesteld: “Het was goed bedoeld, maar heeft tot slechte effecten geleid.” Het bouwsucces is volgens Lokkerbol de Deltagoot bij Deltares in Delft: “Dat is een strook water van driehonderd meter lang waarin onder andere golven kunnen worden gesimuleerd. Tests in deze goot hebben inmiddels 23 miljoen euro bespaard aan dijkbedekking.”

Regelgeving blijft omslachtig

Afgelopen week kondigde minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen, D66) aan dat de PFAS-norm verruimd worden van 0,1 microgram per kilo naar 0,8 microgram per kilo. Volgens Lokkerbol is de minister hiermee geen moment te laat: “Partijen die met grondverzet te maken hebben, hebben hier ontzettend veel last van gehad.” Lokkerbol hoopt op twee gevolgen van het besluit van Van Veldhoven: “Nu er weer gebouwd mag worden, moeten aanbestedingen loskomen en moeten partijen die aan grondverzet doen, worden geholpen met die aanbestedingen.” De waterbouwer vindt dat de regelgeving rondom grondverzet nog steeds te omslachtig is: “Zo gelden buiten de bebouwde kom andere regels dan binnen. Buiten de bebouwde norm kan de norm 3,0 of 7,0 zijn. Maar als je een meter diep graaft en je komt bij grondwater terecht, dan geldt die 0,8 opeens weer.”

Geen vervolgprotesten

De schade die de sector door de strenge normen van afgelopen maanden heeft geleden wordt volgens Lokkerbol nog precies uitgerekend: “Maar we zijn in ieder geval honderden miljoenen aan aanbestedingen achterop geschoven.” Over enkele maanden volgt het rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw waarin ze de precieze schade bekend maken. Twee weken geleden kondigde Lokkerbol nieuwe protesten aan van zijn achterban als de norm niet werd bijgesteld. De waterbouwersbranche is nog steeds ontevreden over de gang van zaken van afgelopen periode. “Maar”, zegt Lokkerbol, “op korte termijn denk ik niet dat er nieuwe acties komen.”

Van gemeente naar Europa

Zoals in het ‘gastcollege’ van vorige week door professor De Boer is uitgelegd, zijn grote concentraties PFAS gevonden rondom fabrieken zoals die van Chemours in Dordrecht. Dordtse wethouder Rik van der Linden (CU/SGP) legt uit hoe zijn gemeente hiermee omgaat: “De discussie begon bij ons een aantal jaar geleden al. Toen hebben we aangeklopt bij het ministerie en bij de provincie, daar ligt immers de handhavingstaak.” Van der Linden vindt het belangrijk dat verschillende overheden samenwerken om de PFAS-uitstoot naar nul te krijgen: “Dit gaat niet alleen de gemeente aan.” Omdat bedrijven als Chemours in een bepaalde categorie vallen van grote en gevaarlijke fabrieken, vallen zij onder toezicht van de provincie Zuid-Holland. Maar gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) vindt dat de bal niet stopt met rollen bij de provincie: “Ik ben erg blij dat minister Van Veldhoven zei dat ze dit in Europa gaat aankaarten. Hier moeten Europese regels voor komen.”

Europees verbod helpt

Om de PFAS-uitstoot naar nul te krijgen, moet er volgens Vermeulen een Europees verbod komen. Lokkerbol vindt dit een goed idee: “Wij als Nederland moeten die troep niet willen. Het is heel terecht dat de minister hier aandacht voor heeft.” Hij hoopt dat het beleid van de minister deze aandacht weerspiegelt: “Veel onderzoek had al eerder plaats kunnen vinden en dat moeten we blijven doen. Voorop staat dat we voorkomen dat dit nog een keer gebeurt.” Volgens Lokkerbol zijn er drie prioriteiten de komende periode: “Meer meten, betere Europese afspraken en kijken wat we met andere potentieel schadelijke stoffen doen.”

Ledenenquête | Vertraging door PFAS-problematiek

Bouwend Nederland maakt zich grote zorgen en doet er alles aan om de projecten die getroffen zijn door de PFAS-problematiek weer vlot te trekken. Om meer inzicht te verkrijgen in de gevolgen voor de bedrijven in de bouw- en infrasector, heeft de vereniging in oktober 2019 een enquête onder leden uitgezet over de vertraging door de PFAS-problematiek. Hieronder vindt u de uitslagen van deze enquête.

Uitslagen ledenenquête Vertraging door PFAS-problematiek