Het is de verantwoordelijkheid van de werknemer te zorgen dat hij goed inzetbaar en “fit for the job” blijft. Om het werknemers ook mogelijk te maken deze verantwoordelijk in te vullen is in de cao Bouw en Infra het individuele budget ingesteld.

Dit bestaat uit:

  • het Duurzaam Inzetbaarheidsbudget – dit bestaat uit een percentage van het loon te besteden aan zaken die eraan bijdragen dat de werknemer gezond en gemotiveerd kan blijven werken. De cao noemt de investeringen/kosten die samenhangen met de adviezen uit het DIA-gesprek (Let op: het duurzaam inzetbaarheidsbudget en het individueel budget zijn niet hetzelfde; het duurzaam inzetbaarheidsbudget is onderdeel van het individueel budget).
  • (de waarde van) verlofdagen – om het inkomen op peil te houden als de werknemer deze dagen opneemt.
  • de vakantietoeslag

Het duurzaam inzetbaarheidsbudget

• Levensloopbijdrage
• Budget afbouw collectieve voorzieningen (wordt jaarlijks verhoogd door o.a. de afbouw van de seniorendagen)

Nogmaals: het duurzaam inzetbaarheidsbudget en het individueel budget zijn niet hetzelfde; het duurzaam inzetbaarheidsbudget is onderdeel van het individueel budget.

Wat moet een werknemer doen met het duurzaam-inzetbaarheidsbudget?

Het antwoord is eenvoudig: investeren in zijn eigen duurzame inzetbaarheid. Ofwel zorgen dat hij geestelijk en lichamelijk fit blijft, door te investeren in opleiding, kennis en levensstijl. De werknemer is hiervoor zelf verantwoordelijk. Met het duurzaam inzetbaarheidsbudget betaalt de werknemer zelf voor zaken die bijdragen aan zijn duurzame inzetbaarheid. Dat kan zijn door het opnemen van vrije dagen, een abonnement op de sportschool of een opleiding. Zo kan de werknemer gemotiveerd en gezond blijven deelnemen aan het arbeidsproces, en gezond de pensioenleeftijd halen.

Hoe moet de werknemer dit aanpakken?

De werknemer krijgt ondersteuning van Volandis, het kenniscentrum voor duurzame inzetbaarheid in de bouw en infra. De cao Bouw & Infra (artikel 61) geeft de werknemer 1x in de vier jaar recht op een onafhankelijk advies: DIA = Duurzame InzetbaarheidsAnalyse. De DIA wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Volandis. De investeringen (kosten) die voortvloeien uit dit advies moet de werknemer zelf uit het individueel budget betalen. Het individueel budget is dus bestemd voor zaken als een opleiding, een bijdrage aan de kosten op het abonnement van een sportvereniging, hulp bij stoppen met roken of de aankoop van vrije dagen.

N.B. De opleiding die de werknemer nodig heeft om de huidige functie te kunnen blijven uitoefenen is voor rekening van de werkgever. Studiekosten boven de 250 euro kunnen worden afgetrokken bij de aangifte inkomstenbelasting. Voor meer informatie en de voorwaarden: check belastingdienst.nl.

Download de brochure van cao-partijen in de bouw- en infra over het individueel budget.

Bouwend Nederland organiseert verschillende activiteiten om bedrijven te ondersteunen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. 

Verlofdagen

• De waarde van 10 roostervrije dagen (bouwplaats) of 5 roostervrije dagen (UTA)
• De waarde van 5 bovenwettelijke vakantiedagen
• De waarde van 3 kortverzuim-dagen
De waarde van bovenwettelijke vakantiedagen, vrij opneembare roostervrije dagen en kortverzuimdagen maakt deel uit van het individueel budget. Op het moment dat deze dagen genoten worden, moeten werknemers - als zij het inkomen op peil wil houden – dit uit hun individueel budget financieren.

Vakantietoeslag

8% vakantietoeslag wordt per loonbetalingsperiode gestort in het individueel budget. Bouwplaatswerknemers krijgen het individueel budget in het Tijdspaarfonds gestort.

Uta-werknemers krijgen dit budget met het salaris rechtstreeks uitbetaald. Als zij hebben gekozen voor het tijdspaarfonds, wordt het individueel budget in het tijdspaarfonds gestort.

Werkgeversbijdrage

Iedere werknemer beschikt over een individueel budget. De werknemer heeft recht op een bijdrage van de werkgever aan dit individueel budget.

De jaarlijkse werkgeversbijdrage aan het individueel budget is sinds 1 januari 2019 als volgt samengesteld en wordt door de werkgever per loonbetalingsperiode van vier weken of een maand uitbetaald:

* Op deze percentages wordt 1,5%-punt in mindering gebracht indien de werkgever, voor werknemers die deelnemen aan de levensloopregeling en doorsparen, de werkgeversbijdrage van 1,5% voor de levensloopregeling betaalt (artikel 48, cao Bouw & Infra).
**De bijdrage Duurzame inzetbaarheid is met ingang van 1 augustus 2018 niet van toepassing voor leerling-werknemers, maar is opgenomen in het bruto-loon (bijlage 10a, tabellen IVa, IVb en IVc cao Bouw & Infra).