Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Werkuren en reizen
  4. Reisuren

Reisuren

In hoofdstuk 5 van de cao Bouw & Infra worden de overige vergoedingen en toeslagen besproken. Het gaat hier onder andere om de reiskosten- en reisurenvergoedingen voor de bouwplaatswerknemers, de reiskostenvergoeding voor de uta-werknemer, de werkkleding- en gereedschapsvergoeding en de bijdrage voor de ziektekostenverzekering.

Reisurenvergoeding

Bouwplaatswerknemers ook recht op een reisurenvergoeding. Daarnaast hebben zowel bouwplaats- als uta-werknemers hebben recht op een reiskostenvergoeding.

Reisuren zijn de uren die de bouwplaatswerknemer besteedt aan het reizen van de woning naar het werk en terug. De bouwplaatswerknemer die buiten zijn woongemeente werkt, heeft recht op een reisurenvergoeding. De vergoeding geldt voor reizen met een eigen vervoermiddel, met een vervoermiddel dat door de werkgever ter beschikking is gesteld, per openbaar vervoer of te voet. De vergoeding geldt niet voor het eerste reisuur per dag, behalve als de werknemer een auto bestuurt waarin hij één of meer collega's meeneemt. De werkgever legt het aantal kilometers en de reisurenvergoeding per werknemer schriftelijk vast.

Vergoeding per uur

De reisurenvergoeding per uur is gelijk aan het garantieloon van de werknemer. Hierbij geldt als maximum het garantieloon van groep A in tabel 4.2. Uitbetaling gebeurt aan het eind van iedere betalingsperiode. In artikel 5.10.3 is een tabel opgenomen, waaruit af te lezen is, hoeveel die vergoeding is, naar aanleiding van het aantal kilometers.

Vaststelling reisuren

Voor het vaststellen van het aantal uit te betalen reisuren geldt een normregeling. Per vervoermiddel ziet deze regeling er als volgt uit:

  • Auto: zie tabel 5.10.3. Voor het af te leggen aantal kilometers wordt uitgegaan van de snelste route. Tot een afstand van 50 km (enkele reis) geldt hierbij als norm een gemiddelde snelheid van 60 kilometer per uur;
  • Openbaar vervoer: de reistijd volgens de dienstregeling.

Andere vervoermiddelen: als norm geldt dat de werknemer per uur het volgende aantal kilometers kan afleggen;

  • Lopend 5 km
  • Fiets 15 km;
  • Bromfiets 25 km;
  • Motor 40 km.

Overige bepalingen

Is het onwerkbaar weer zoals bedoeld in de cao Onwerkbaar weer Bouw & Infra? Dan heeft de werknemer die van zijn woning naar het werk en terug reist, recht op de reisurenvergoeding. Dit geldt niet als het hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn geweest dat hij niet zou kunnen werken (artikel 5.10.4)

Alternatieve regeling

De werkgever kan met de ondernemingsraad een afwijkende regeling overeenkomen voor 5.10.1 tot en met 5.10.3 (reisurenregeling), Zie 10.9.

Afstand enkele reis in kilometers   Uit te betalen reisuren per dag  
meer dan: tot en met: meerijder of alleen rijdende werknemer*: werknemer die collega(‘s) vervoert (chauffeur):
0 km 25 km 0 km op basis van 60 km per uur (zie bijlage 13)
25 km 50 km

op basis van 60 km per uur (zie bijlage 13)

op basis van 60 km per uur (zie bijlage 13)

50 km 59 km 1 2
59 km 70 km 1,2 2,2
70 km 81 km 1,4 2,4
81 km 92 km 1,5 2,5
92 km 105 km 1,8 2,8
105 km of meer werkelijke reistijd** werkelijke reistijd**

* Het eerste reisuur is hier al van afgetrokken.

   ** Het aantal uitbetaalde uren kan hierbij nooit lager zijn dan dat bij een reisafstand enkele reis van meer dan 92 t/m 105 km (1,8 uitbetaalde reisuren voor een meerijder en 2,8 uitbetaalde reisuren voor een chauffeur).  

Wil je meer weten?

Stuur een bericht of bel 079-3252 250. Ons team van specialisten van Bouwend Nederland Advies geeft je graag antwoord.

GPS-Buddy

Je beschikt met deze oplossing over alle informatie om je wagenpark en materieel optimaal te kunnen beheren en in te zetten.

Bekijk ook

Arbeidstijdenwet

Bij het inzetten van personeel moet je je houden aan de Arbeidstijdenwet, die bepaalt hoe lang werknemers mogen werken en wanneer rust verplicht is.

Arbeidsduur en werktijden

Welke regels voor arbeidsduur en werktijden gelden voor jouw medewerkers? We vertellen over alles waar je rekening mee moet houden.