Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Werkuren en reizen
  4. Arbeidsduur en werktijden

Arbeidsduur-en-werktijden

Arbeidsduur en werktijden zijn belangrijke onderwerpen in het kader van de veiligheid van de werknemers op en rond de bouwplaats. De bepalingen hierover zijn vastgelegd in de cao Bouw & Infra en in de wet, o.a. in de arbeidstijdenwet.

Cao Bouw & Infra

De cao Bouw & Infra kent een aantal eigen arbeidsduur- en arbeidstijdenregelingen. Deze wijken af van de wettelijke regelingen.

In hoofdstuk 2 van de cao Bouw & Infra worden alle onderwerpen met betrekking tot arbeidsduur en -tijd behandeld zoals: de basisregeling arbeidstijdenkaderregelingoverwerk en spaarurenmodel. In hoofdstuk 5 zijn de arbeidsduur en -tijd gerelateerde toeslagen te vinden en in hoofdstuk 6 vind je de vierdaagse werkweek 55+.

Training

Schrijf je in voor onze training

Wet- en regelgeving arbeidstijden

In de Arbeidstijdenwet zijn de algemene regels vastgelegd over arbeidstijden. Daarnaast is de Arbowet van belang om er voor te zorgen dat werknemers veilig kunnen werken.

Modelcontracten Bouwend Nederland

Profiteer als lid ook van onze kant en klare modelcontracten op het gebied van bouw & aanbesteding en personeel & organisatie.

Heb je een vraag over de cao Bouw & Infra

Ons team van Bouwend Nederland Advies geeft graag antwoord. Bel 079 3252250 of stuur een e-mail naar advies@bouwendnederland.nl

Bekijk ook

Arbeidstijdenwet

Bij het inzetten van personeel moet je je houden aan de Arbeidstijdenwet, die bepaalt hoe lang werknemers mogen werken en wanneer rust verplicht is.

Reisuren

Reisuren zijn de uren die jouw bouwplaatswerknemers besteden aan hun woon-werkverkeer, vergoed tegen het garantieloon.