Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Kennis
 3. Werkuren en reizen
 4. Vierdaagse werkweek en 55 plus

Vierdaagse werkweek en 55-plus

Als werknemers de leeftijd van 55 jaar bereiken kunnen zij hun werkgever verzoeken om de werkweek aan te passen tot vier dagen. Deze regeling wordt in de cao Bouw & Infra omschreven in artikel 6.5 Cao Bouw & Infra, als de vierdaagse werkweek voor werknemers van 55 jaar en ouder.

Een vierdaagse werkweek kan ingaan vanaf het moment dat de werknemer 55 jaar is geworden. De werknemer kan, daarnaast, zijn werkgever verzoeken op enig moment de extra vrije dagen weer in te ruilen voor loon en over te gaan tot een volledige werkweek van vijf dagen. 

Training

Speciaal voor iedereen die graag overzicht wil hebben van alle personeelszaken die van belang zijn als bedrijf in de bouw en infra.

Verlofdagen inzetten vierdaagse werkweek

Bij een vierdaagse werkweek voor werknemers ouder dan 55 jaar blijft het dienstverband bestaan, maar neemt de werknemer elke week een verlofdag op. Hij gaat er daardoor niet op achteruit in loon. De invulling van een vierdaagse werkweek gebeurt met de volgende doorbetaalde vrije dagen (art. 6.5.3):

 • Vakantiedagen, zowel wettelijke als bovenwettelijke vakantiedagen.
 • Roostervrije dagen.
 • In de cao erkende feestdagen (die op werkdagen vallen).
 • Extra roostervrije dagen oudere werknemers.

De opbouw van vakantiedagen, roostervrije dagen, vakantietoeslag en pensioenrechten blijft gebaseerd op het loon van een normale werkweek van 40 uur).

Als er niet genoeg doorbetaalde vrije dagen zijn om het hele jaar vier dagen per week te werken kan:

 • De werknemer een aantal weken vijf dagen werken of;
 • De werknemer het aantal dagen dat hij tekortkomt van zijn werkgever kopen* of;
 • De werknemer kiezen voor een combinatie van beide mogelijkheden.

De waarde van het aantal te 'kopen' dagen wordt ingehouden met behulp van een aankooppercentage. Dit aankooppercentage is vastgesteld op 0,4%. Het vast overeengekomen loon bij een vijfdaagse werkweek van veertig uur, vermenigvuldigd met het aankooppercentage is het aankoopbedrag. De werkgever houdt per loonbetalingsperiode van vier weken of een maand dit aankoopbedrag in op het brutoloon van de werknemer (artikel 6.5.4 cao Bouw & Infra).

Rooster vierdaagse werkweek 55+

In onderling overleg tussen de werknemer en de werkgever worden de verschillende soorten verlof- en koopdagen gelijkelijk over het jaar gespreid en schriftelijk vastgelegd minimaal één maand voorafgaande aan de invoeringsdatum dan wel voorafgaande aan het volgende kalenderjaar (artikel 6.5.5 cao Bouw & Infra). In weken waarin een feestdag of, in de onderneming vastgestelde, roostervrije dag valt, geldt deze feest- of roostervrije dag als de vrije dag van die week.

Meer informatie over deze regeling. De flyers hieronder kun je gebruiken om werknemers te informeren hoe de regeling werkt.

Ledenvoordeel

We hebben jarenlang plezier van wat de bouw en infra oplevert. Als we dat zo willen houden, moeten we aan de slag met dé uitdaging van de sector: het hebben en houden van duurzaam inzetbare, productieve werknemers die langer kunnen doorwerken.

Modelcontracten Bouwend Nederland

Profiteer als lid ook van onze kant en klare modelcontracten op het gebied van bouw & aanbesteding en personeel & organisatie.

Bekijk ook

Arbeidstijdenwet

Bij het inzetten van personeel moet je je houden aan de Arbeidstijdenwet, die bepaalt hoe lang werknemers mogen werken en wanneer rust verplicht is.

Arbeidsduur en werktijden

Welke regels voor arbeidsduur en werktijden gelden voor jouw medewerkers? We vertellen over alles waar je rekening mee moet houden.