Logo Bouwend Nederland

9 handige tools om graafschade te voorkomen

Dinsdag 28 maart 2023

De komende jaren neemt het risico op graafschade toe. We gaan immers kilometers aan nieuwe kabels en leiding aanleggen om nieuwe woningen aan te kunnen sluiten, de energietransitie te versnellen, ons land te wapenen tegen overmatige neerslag en droogte, maar ook voor de uitrol van 5G. We laten zien hoe Bouwend Nederland zoal verder werkt aan een efficiënte en veilige werkomgeving. Met onderstaande negen praktische handvatten helpen we leden inzicht te krijgen in de risico's en uitdagingen om graafschade samen te beperken.

1. Infographic met graafschadecijfers

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), voorheen Agentschap Telecom/AT, controleert op de naleving van de WIBON en publiceert jaarlijks een infographic met graafschadecijfers.

2. Check of jij je rol adequaat uitvoert

Benieuwd waar je als grondroerder minimaal aan moet voldoen? En waar de RDI op toetst om vast te stellen of jij je rol adequaat uitvoert, lees alle elementen terug in de memo toezicht Agentschap Telecom zorgvuldig graven.

3. Handige toolboxen

Op de website van Het Kabel en Leiding Overleg (KLO) staan handige hulpmiddelen zoals:

4. Schade voorkomen aan kabels en leidingen

Vanuit de WIBON verscheen in 2016 de CROW-richtlijn Schade voorkomen aan kabels en leidingen. Richtlijn zorgvuldig grondroeren. Deze richtlijn maakt je bewust van jouw rol, verantwoordelijkheid en uit te voeren activiteiten. Als sectie grondroerders binnen KLO benadrukken we continue dat risico’s in de voorbereiding geïdentificeerd moeten worden en een maatregelenplan moet worden opgesteld. Deze moeten overgedragen en aangepast worden richting de uitvoeringsfase. Op basis van het maatregelenplan geef je een werkinstructie aan het gravend personeel. Vraag de opdrachtgever naar de risico-inventarisatie en bijbehorende maatregelenplan en geef bij elk werk een werkinstructie.

5. Modelbrieven bij aansprakelijkheidsstelling

Bouwend Nederland publiceerde eind 2021 de handreiking graafwerkzaamheden en -schade. De handreiking is voorzien van een aantal modelbrieven in geval van een aansprakelijkheidsstelling.

6. Hulp bij schadeclaims

Krijg bij kabel- en leiding-schadeclaims advies van gespecialiseerde experts bij de WIBON Helpdesk.

7. Handboek fabels en feiten

COB (Centrum Ondergronds Bouwen met een platform voor kabels en leidingen) publiceerde een handig digitaal naslagwerk: Fabels en feiten kabels en leidingen.

8. Proefsleuvendatabase

Daarnaast onderzocht COB met Bouwend Nederland als kennispartner de haalbaarheid van een proefsleuvendatabase. Bekijk hier de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek proefsleuvendatabase.

9. KLIC-oplossingen met korting

Ben jij een grondroerder die machinaal graaft? Dan is het verplicht om de KLIC-melding digitaal te kunnen raadplegen en de CROW500 richtlijn te volgen. Met de toegankelijke KLIC-oplossingen van onze ledenvoordeelpartner GOconnectIT heb je de tools bij de hand om KLIC-meldingen aan te vragen en graafschade te voorkomen.

Waar maken we ons zoal hard voor?

Pleiten voor juiste verdeling verantwoordelijkheden bij herziening WIBON

Als sectie grondroerders binnen het Kabel en Leiding Overleg (KLO), de vereniging waar de hele graafketen in vertegenwoordigd is, pleiten we voor een juiste verdeling van verantwoordelijkheden in de graafketen zoals omschreven in de CROW500’ door participatie in het onderzoek herziening WIBON (Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en netwerken). Eén van de belangrijke punten binnen de herziening is de diepteligging, Z-coördinaat.

Waarde van visualisatie en 3D voor de graafsector

Bouwend Nederland neemt binnen Kadaster deel aan diverse overleggen om bij een KLIC-melding bruikbare gegevens te krijgen met een duidelijke visualisatie en hiermee graafschade te voorkomen. Het KLIC-gebruikersoverleg (KGO) deed onderzoek of 3D en visualisaties (meer)waarde hebben in de informatie-uitwisseling bij graafwerkzaamheden.

Meer weten of hulpvragen?

Wil je meer weten, neem dan contact op met Yvonne de Rijck, Beleidsadviseur Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer op 06-20011463.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 10 oktober 2023
Ga in gesprek met het ministerie over duurzaam reizen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil graag in contact komen met mkb-bedrijven (tot 100 medewerkers) in de bouw en industriesector om erachter te komen hoe keuzes over reizen gemaakt worden. Het gesprek is digitaal op dinsdag 7 november van 16.00 tot 17.00 uur.

Donderdag 5 oktober 2023
Infradialogen nodigen uit tot goed gesprek met infraondernemers

Welke ontwikkelingen spelen er in de infrasector. Hoe kan je hier als bedrijf op inspelen. En hoe bepalen we samen de lobbykoers. Daarover gaan voorzitter Arno Visser en algemeen directeur Fries Heinis van Bouwend Nederland in gesprek met infraleden. De eerste bijeenkomst in Amsterdam leverde al een goede discussie op.

Maandag 11 september 2023
Uitkomsten UTA-onderzoek input voor CAO onderhandelingen

Bouwend Nederland heeft met belangstelling kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek onder UTA-medewerkers. In de huidige CAO werd afgesproken te onderzoeken wat ervaringen, wensen en eventuele knelpunten van UTA-medewerkers zijn.