Logo Bouwend Nederland

Overleg over woningbouw in Zeeland voorbeeld voor hele land

Zondag 12 maart 2023

De provincie ligt goed op koers om tot 2030 het aantal huizen te bouwen dat minister De Jonge (Volkshuisvesting) heeft gevraagd. Goede samenwerking tussen provincie, gemeenten en bouwers is de sleutel voor succes, ziet Jos Lukasse, verenigingsmanager van Bouwend Nederland in Zeeland.

‘Zeeland laat zien wat de kracht van samenwerking is’, zegt Lukasse trots. ‘Tot 2030 moeten er in de provincie 16.500 nieuwe woningen bijkomen. Dat zijn er jaarlijks zo’n 1800. We realiseren nu al een kleine 1600 per jaar. We hoeven de productie dus maar een beetje omhoog te brengen om voor onze provincie de woondeal te realiseren. Daar hebben we begin maart samen met minister De Jonge onze handtekening onder gezet.’ 

Zeeland kiest vaker voor bouwen aan de randen

In veel andere provincies zijn er wel bouwplannen voor de komende jaren, maar daarvan zit gemiddeld twee derde nog in de ‘zachte’ ideeënfase. In Zeeland is juist bijna twee derde (63%) van de plannen ‘hard’. Dat wil zeggen dat er al een goedgekeurd bestemmingsplan ligt. Een tweede verschil met andere provincies is dat Zeeland vaker kiest voor bouwen aan de rand van een dorp of stad. Dat gaat sneller en is goedkoper dan in het centrum – de voorkeur van bestuurders in de andere provincies. 

Vroeg samen om tafel om knelpunten op te lossen 

Het belangrijkste verschil met Zeeland en andere provincies is dat het Zeeuwse provinciebestuur gemeenten en bouwers vanaf de allereerste planfase aan tafel vraagt, stelt Lukasse. ‘Genoeg huizen bouwen begint bij de bereidheid van provinciebestuurders om over hun grenzen heen te kijken en anderen ruimte te geven voor inbreng. De overheden zien bovendien dezelfde randvoorwaarden als wij om de bouwambities waar te maken, zoals snellere vergunningverlening en genoeg ambtelijke capaciteit. Aan die randvoorwaarden is nog niet voldaan, maar dat we er gelijk over denken, is een belangrijk begin.’ 

Zeeuwse bouwscholen zitten vol 

Ook bij Zeeuwse bouwbedrijven liggen volop kansen om carrière te maken voor zij-instromers en leerlingen op bouwscholen. Gelukkig zitten deze bouwscholen vol en hoeven we de komende jaren maar iets meer te bouwen dan nu. Qua instroom van personeel ziet het in Zeeland goed uit.’ 

Landelijk beeld: woningbouwambitie in gevaar 

Bouwend Nederland, brancheorganisatie voor ontwikkelaars en bouwers, heeft per provincie door onderzoeksbureau Invior onderzoek laten doen naar de voorkeuren van kiezers en bestuurders. Daarnaast heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) op verzoek van Bouwend Nederland per provincie onderzocht waar de grootste uitdagingen voor de bouw liggen. De onderzoeken vonden plaats in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart. 

Nederland als geheel ligt nog onvoldoende op koers om de ambitie van minister De Jonge – 900.000 nieuwe woningen voor 2030 – waar te maken. Dat komt deels door de focus van bestuurders op binnenstedelijke ontwikkeling, blijkt uit de onderzoeken die Bouwend Nederland heeft laten doen. De stikstofimpasse en de nadruk op betaalbaarheid bemoeilijken de woningbouwopgave. Bouwend Nederland roept gemeenten en provincies op om bij de uitwerking van de provinciale woondeals samen met bouwers en ontwikkelaars te zorgen voor voldoende harde, uitvoerbare bouwplannen om zo de afgesproken aantallen woningen te kunnen realiseren. Er moeten daarbij geen extra eisen aan nieuwbouw worden gesteld die strenger zijn dan de wet. Dat gebeurt nu vaak wel, bijvoorbeeld op het gebied van bouwmaterialen, ontwerp of milieu. 

Samenwerking provincie en bouw optimaliseren 

Provincies moeten belangrijke keuzes maken over duurzaamheid, energie, woningbouw, bereikbaarheid, natuur en stikstof. De bouwsector is altijd nodig om de provinciale bouwambities te realiseren. Benieuwd hoe Bouwend Nederland de samenwerking wil optimaliseren? Lees hier onze inzet op hoofdlijnen.  

Rapporten van alle provincies

Overkoepelend beeld

Noord Nederland
Veel noordelijke woningbouwplannen nog in ideeënfase

Friesland
Groningen
Drenthe

Midden Nederland
Kiezer in Midden-Nederland zoekt ander huis dan provinciebestuurders willen bouwen

Flevoland
Gelderland
Overijssel

Randstad
Kiezer in Randstad zoekt ander huis dan provinciebestuurders willen bouwen

Noord-Holland
Utrecht
Zuid-Holland

Zuid Nederland
Inwoners Noord-Brabant en Limburg willen huis met tuin, provincie plant hoogbouw in centrum
Limburg
Noord-Brabant
Zeeland

Richard Massar
Manager communicatie
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 1 mei 2024
RWU-index 1991 stopt per 1 januari 2025

Voor het verrekenen van prijswijzigingen tijdens de uitvoering van een project is in 1991 de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) opgesteld. De Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw heeft besloten om per 2025 te stoppen met de RWU-index 1991.

Woensdag 6 maart 2024
Ruimtelijk Voorstel Provincie zet woningbouw in Zuid-Holland verder klem

Het Ruimtelijk Voorstel van de Provincie Zuid-Holland maakt bouwen van betaalbare woningen in Zuid-Holland verder onhaalbaar. Bouwend Nederland vindt het beleid onverstandig en onrealistisch.

Donderdag 29 februari 2024
Partners woningbouw: 'Uitvoering moet beter en sneller'

Nederland kampt met een woningcrisis. Om het enorme woningtekort in te lopen is het nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties. Twaalf partijen hebben onderling afspraken gemaakt over hoe dat doel versneld bereikt kan worden. Tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag vragen ze de politieke partijen om dit initiatief daadkrachtig te steunen en de grote woningnood gezamenlijk met meer urgentie aan te pakken.