Logo Bouwend Nederland

Software ontwikkelt: ons overzicht is uitgebreid

Vrijdag 3 maart 2023

Uit een onlangs uitgevoerde onderzoek naar digitalisering in de bouw- en infrasector werd al duidelijk dat aannemers grote stappen voorwaarts hebben gemaakt in het digitaliseren van hun processen. Voor leden die zich willen oriënteren op beschikbare software voor hun bouwproces is er op de website een overzicht te vinden van sofwarepakketten waarmee veel leden werken en positieve ervaringen mee hebben.

Het overzicht vermeld zowel totale ERP-pakketten als sofware voor deelprocessen als calculatie en oplevering. Ook is er een verwijzing naar een vergelijkingspagina voor BIM-software. Omdat processen en software voortdurend in ontwikkeling zijn, passen wij ook met regelmaat het softwareoverzicht aan. Zo ook nu zijn er vier leveranciers met hun pakket aan het overzicht toegevoegd en heeft Pro4All, waarvan vele leden gebruik maken, de mogelijkheden wat aangepast. Ook is er een ICT-partner toegevoegd die het mogelijk maakt om vanuit cloud-werkplekken ook in alle grafische (BIM) bestanden realtime met je partners te werken.

Wet kwaliteitsborging

Veel pakketten maken ook koppelingen of passen hun software aan om klaar te zijn voor de komst van de Wet kwaliteitsborging voor de bouw (per 1-1-2024). Zij vermelden dat veelal onder het kopje 'opmerkingen' dat je na openklappen van elk pakket kunt vinden.

Ga hier naar het volledige en vernieuwde software-overzicht en lees hier de resultaten van het onderzoek naar digitalisering in de sector.

Petra Landmeter
Verenigingsmanager afdeling Brabant Mid-West
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 23 mei 2024
Standaarden en unieke innovaties besproken - contactgroep Digitalisering

Dinsdag 14 mei kwamen weer zo’n 25 leden van Zeeland en Brabant Mid-West samen om ervaringen over digitalisering uit te wisselen. Er waren dit keer een aantal sprekers uitgenodigd.

Dinsdag 21 mei 2024
Haalbaarheidsonderzoek IT-blauwdruk bouwcombinaties positief

Bouwbedrijven die vaak samenwerken in bouwcombinaties hebben behoefte aan een generieke, voorspelbare aanpak voor de inrichting van de ICT-omgeving. Zij hebben hiervoor contact gezocht met Bouwend Nederland. Zo kan de blauwdruk sectorbreed worden ontwikkeld. Het haalbaarheidsonderzoek is nu afgerond. Kenan Tupkovic van BAM en Martin Mouton van TBI vertellen er meer over, ook namens Dura Vermeer, Heijmans, Van Oord en VolkerWessels.

Vrijdag 10 mei 2024
Met DICO naar een bijna ‘onbemande’ administratie

Lithos en PHB Bouw maken deel uit van Aan de Stegge Verenigde Bedrijven (ASVB). Waar de 50 medewerkers van Lithos zich vooral richten op nieuwbouw, houden de 100 medewerkers van PHB zich bezig met nieuwbouw, renovatie én restauratie. Beide bedrijven streven naar zo min mogelijk administratieve rompslomp, en daarin zijn ze met de DICO standaard goed geslaagd.