Logo Bouwend Nederland

Uitblijven oplossing stikstof grote oorzaak voor 1,7 miljard euro schade door vertragingen in infra

Dinsdag 20 juni 2023

De Logistieke Alliantie, een coalitie waar Bouwend Nederland onderdeel van is, liet Panteia becijferen hoe groot de financiële schade is door vertragingen op de Nederlandse infrastructuur. In 2022 bedroeg dit 1,7 miljard euro. Vertragingen op de A1, A2 en A15 hebben hierin het grootste aandeel. De coalitiepartners roepen te blijven investeren in noodzakelijke onderhoud en uitbreiding van de infrastructuur. Bouwend Nederland onderstreept nogmaals de urgentie om snel stikstofruimte beschikbaar te krijgen voor nieuwe aanleg. Alleen zo voorkomen we dat we nog vaker stil komen te staan.

 

Dit onderzoek is gedaan binnen ons Meerjarenprogramma Mobiliteit. Met dit programma dragen we bij aan het ontwikkelen van een nieuwe visie op mobiliteit. Ook zetten we ons in om bestaande infra veiliger, slimmer en groener te maken.

Deze wegen, sporen en sluizen zorgen voor grootste schade

Forenzen staan stil in files, treinen hebben onvoldoende spoorcapaciteit en binnenvaartschepen wachten voor sluizen vanwege onderhouds- en capaciteitsproblemen. In het rapport van Panteia is te lezen dat in 2022 de volgende wegen de grootste economische schade voor het wegvervoer veroorzaken. De A15 tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost, de A1 tussen Barneveld en Hoevelaken en de A2 tussen Empel en Empelbrug. Wat betreft de binnenvaart waren de sluizen bij Terneuzen, de Volkeraksluizen en de Krammersluizen verantwoordelijk voor de grootste economische schade in 2022. Voor het spoorvervoer werd de meeste economische schade veroorzaakt op de trajecten van Essen (Be) naar Kaldenkirchen (bij Venlo), van de Maasvlakte naar Kaldenkirchen en van Waalhaven Zuid naar Kaldenkirchen.

Stikstofruimte essentieel

Bouwend Nederland staat achter de stap die minister Mark Harbers in maart zette om jaarlijks €5 miljard te investeren in het onderhoud van de Nederlandse infrastructuur. Dit onderzoek laat echter zien dat naast investeringen in onderhoud, ook de noodzaak voor aanpassingen en nieuwe aanleg van infrastructuur onverminderd groot is. Actie in het stikstofdossier blijft hard nodig om ook nieuwe aanleg weer mogelijk te maken. Voor ons is essentieel dat de afname van stikstofdepositie in een landelijk register wordt bijgehouden. Hiermee kan vervolgens beschikbare stikstofruimte aantoonbaar worden ingezet voor zowel natuurherstel, PAS-melders als bouw- en infraprojecten.  

Blijvend investeren in alle modaliteiten

“Op de belangrijke goederencorridors zien we dat het knelt zowel op weg, spoor als vaarwegen. Daarom moeten we blijvend in alle modaliteiten investeren”, zegt Elisabeth Post, als voorzitter van de Logistieke Alliantie namens alle 16 partijen. “Niet investeren is geen optie omdat het de Nederlandse economie 1,7 miljard per jaar kost.” Post wil dat de overheid snel aan de slag gaat: “De spade moet zo snel mogelijk in de grond om de knelpunten aan te pakken. Dat is met een groeiende bevolking geen overbodige luxe maar pure noodzaak.”

Welke partijen zitten in de Logistieke Alliantie

De Logistieke Alliantie is een alliantie van 16 partijen die hun krachten hebben gebundeld om de handel en logistiek te versterken. De leden bestaan uit evofenedex, Port of Rotterdam, Air Cargo Netherlands (ACN), Vereniging van Rotterdamse Cargadoors, VNO-NCW, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Schiphol Group, Ondernemend Amsterdam (ORAM), MKB Nederland, Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN), Deltalinqs, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB), ProRail, Bouwend Nederland en Port of Amsterdam.

Willemijn Visscher
Coördinator meerjarenprogramma's
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 26 maart 2024
Ploegam: “We creëren een laadplein in de buurt van onze projecten”

De afgelopen jaren investeerde Ploegam flink in schoon en emissieloos bouwen. Dat levert hen veel mooie opdrachten op van RWS, waterschappen en gemeenten. Dankzij slimme samenwerkingen met wind- en zonneparken creëren ze hun eigen laadpleinen, waarvan ook andere bedrijven gebruik kunnen maken. Het opladen van de megaboxen gebeurt volledig datagestuurd. Hun belangrijkste tip voor collega-aannemers: stap nu op die trein.

Woensdag 6 maart 2024
Raad van State vraagt betere onderbouwing extern salderen voor aanleg ViA15

Op 6 maart gaf de Raad van State, in wederom een tussenvonnis, nog geen groen licht voor de aanleg van de nieuwe wegverbinding van de A15 met de A12. Daarmee is na zeven jaar procederen nog steeds geen duidelijkheid gekomen, al is het tracébesluit bijna in orde. Gevolg van deze uitspraak is dat er binnen een half jaar nadere onderbouwing voor het extern salderen moet komen. Hierdoor is voor opdrachtgevers en bedrijfsleven nog geen definitieve duidelijkheid gekomen over hoe infrastructuurprojecten die op stikstof vastliepen weer opgestart kunnen worden.

Maandag 4 maart 2024
Stikstofprobleem nog steeds grote belemmering voor aanleg wegen en bouw woningen

Het aanhoudende stikstofprobleem is al jaren een groot struikelblok voor de aanleg van nieuwe wegen. In de periode tot 2030 krijgen weggebruikers te maken met extra files en €400 miljoen extra filekosten. Ook lopen woningzoekers een groot risico op vertraging van de bouw van 460.000 nieuwe huizen. Daarnaast zorgt dit voor een productieverlies voor wegenbouwers van €1,2 miljard. Deze cijfers komen uit een onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in opdracht van Bouwend Nederland. Woensdag 6 maart doet de Raad van State uitspraak in het wegenproject ViA15. We hopen dan perspectief te krijgen onder welke nieuwe juridische voorwaarden nieuwe aanleg weer mogelijk wordt.