Programma Aanpak Stikstof | PAS

Op 29 mei heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze uitspraak heeft direct grote gevolgen voor de bouw- en infrasector. De vergunningverlening voor projecten is volledig stil komen te liggen en volgens een inventarisatie van het kabinet staan 18.000 projecten op losse schroeven.

De bouw- en infrasector wordt op deze manier keihard geraakt. Als er bovendien niet snel maatregelen worden genomen kan dit leidentot een nieuwe bouwcrisis.

De bouw draagt maar voor een klein deel bij aan de uitstoot van stikstof, maar dreigt als gevolg van deze uitspraak wel het kind van de rekening te worden. Ondernemers kunnen niet maanden wachten op een oplossing.

Advies biedt onvoldoende soelaas

Het op 25 september 2019 gepresenteerde advies ‘Niet alles kan’ bevat onvoldoende oplossingen om de bouw op korte termijn vlot te trekken. Dat is nodig om mensen te laten wonen in toekomstbestendige, duurzame woningen; nodig om Nederland bereikbaar en veilig te houden; nodig om de energietransitie mogelijk te maken.

Kabinet moet lef tonen

Bouwend Nederland pleit voor duidelijkheid voor de bouw- en infrasector. Duidelijkheid die de bouw in staat stelt de grote maatschappelijke opgaves waar Nederland voor staat weer op te pakken:

  • Een heldere norm die betekenis geeft aan de onduidelijke term “significant negatieve effecten” uit de Habitatrichtlijn en de vertaling hiervan in de wet natuurbescherming. De Duitse normering kan daarin als voorbeeld dienen.
  • Een noodmaatregel moet de tijdelijke stikstofpiek die ontstaat tijdens de realisatie van bouw- en infraprojecten toestaan. Zo kunnen onder meer projecten die juist bijdragen aan de verduurzaming van onze samenleving en het behalen van de klimaatdoelstellingen weer gerealiseerd worden.

Lees de volledige reactie van Bouwend Nederland op het advies ‘Niet alles kan’ »

Lees het advies ‘Niet alles kan’ »

Nieuws & actualiteit