Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Vereniging
  3. Regio zuid
  4. Afdeling brabant mid west

Afdeling Brabant Mid-West

De afdeling Brabant Mid-West behartigt belangen op lokaal niveau en is gesprekspartner voor gemeentelijke instanties. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden zijn onderdeel van een afdeling afhankelijk van de vestigingslocatie. Bij de regionale afdeling is het mogelijk collega's te ontmoeten en praktijkervaringen uit te wisselen.

Nieuws uit de afdeling

Bijeenkomsten

Filters

Contactpersoon afdeling Brabant Mid-West

Petra Landmeter
Verenigingsmanager afdeling Brabant Mid-West
E-mailadres