Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Vereniging
 3. Regio zuid
 4. Afdeling brabant mid west
 5. Bouw en infraoverleg

Bouw- en infraoverleg

Bij de gemeentelijke bouw- en infra overleggen (GBIO) is altijd afvaardiging namens onze bouwleden uit de afdeling aanwezig en een afgevaardigd lid van het Infraplatform Brabant. In het verslag kun je nalezen wie de deelnemers vanuit zowel de gemeente als Bouwend Nederland zijn geweest. Dit verslag vind je onder Downloads.

Heb je informatie die je voorafgaand aan een Gemeentelijk Bouw- en Infra Overleg aan ons wilt meegeven voor het overleg, dan kun je hiervoor terecht bij Petra Landmeter of op 06-15557622. Je kunt ook terecht bij regioadviseur Markt & Overheid, Beatrice Dormans (06-11644911)

 

Gemeente Datum Resultaat Downloads

Altena

12-5-2021

 • onderzoeken mogelijkheid woontafel
 • (ambtelijke) vervolgafspraken m.b.t. infra

Bergen op Zoom

8-2-2023

22-6-2023

25-1-2024

Symposium 23-4-2024

 • gemeente kijkt naar zowel inbreidings- als uitbreidingslocaties en transformaties
 • transitievisie warmte - 4 verkenningswijken
 • infra in 2023 planvorming vorm geven en markt betrekken
 • juni 2023 ambities gepresenteerd aan BNL deelnemers.
 • oproep op ideeën en plannen te bespreken met de markt

Breda

24-1-2022 (bouwtafel GR2022)

22-11-2022 (Groene Koers - marktconsultatie)

24-5-2023 (bouw en infr apart)

 • vervolgafspraak over SROI
 • marktconsultatie i.s.m. De Groene Stroom over emissieloos bouwen
 • gemeente gaat over op andere selectiesystematiek (rol voor duurzaamheid hierin)
 • belangstelling in ingroeimodel Eindhoven]
 • prioriteit binnenstedelijke ontwikk.
 • gezamenlijk met SRBT regio optrekken
 • Bredase woon- en bouwagenda 2023-2026

Etten-Leur

10-5-2021

10-5-2023

17-11-2023

 • 3000 won tot 2040 wordt gehaald
 • Woon-zorgvisie in voorbereiding
 • Aandacht voor water en groen in plannen

Goirle

3-11-2021

27-9-2023

Gepland kennismaking infra 4-3-2024

 • oproep voor pilot projecten Wkb
 • doorstroming creëren en bestaande voorraad upgraden

Heusden

22-11-2021

 

Moerdijk

10-6-2021

8-2-2023

Gepland 11-3-2024 (incl. projectbezoek)

 • gemeente staat open voor Wkb-pilots
 • flexwoningen en transformaties
 • onderzoekt kansen op het warmtenet
 • bezig met onderhoud buitenwegen en LPM

Oosterhout

Gepland 19-2-2024    

Oisterwijk

21-9-2022
 • integrale oplossing voor woningopgave (binnen verstedelijkingsakkoord)
 • Naar verwachting visie op Openbare ruimte Q1 2023

Roosendaal

21-7-2021

3-4-2023 (geannuleerd) 

 • Roosendaal natuurstad
 • aanpak stationsgebied
 • bouw ziekenhuis
 • flexpool wordt overwogen
 • geen bezuinigingen op infra

Rucphen

12-5-2022

17-11-2022

11-5-2023

Gepland 22-2-2024 

 • ruimte voor lokale aannemers
 • meerjareninvesteringsprogramma 23-26 gepubliceerd
 • bouwopgave (en opdracht flexwoningen)
 • betrekken lokale aannemers bij pva isoleren woningvoorraad
 • gemeente laat zich graag adviseren over alternatieve contractvormen

Tilburg

11-6-2021

25-1-2022 (gesprek over visie Tilburg)

Ambtelijk vooroverleg 10-10-2022 (kennissessie en gbio krijgen vervolg in 2023)

25-10-2023 (uitgesteld)

 • mogelijk marktconsultatie door gemeente
 • oproep voor aanmelding pilotprojecten Wet Kwaliteitsborging met de gemeente
 • gemeente nauw betrokken bij ontwikkelingen Bouwhub Midden Brabant

Waalwijk

9-12-2020 (Inkoop)

17-5-2021

15-11-2023

 • Inzet op binnenstedelijke hoogbouw
 • Deelnemer versnellingstafel SRBT (woondeal)
 • Energietransitie: focus op opwekken duurzame energie
 • Mobiliteitsopgave: verbetering openbaar vervoer prioriteit

Provincie Noord-Brabant

10-2-2021 (BouwPlatform)

11-3-2021 (woonlunch met Erik Ronnes)

19-11-2021 (m.n. over instroom infra)

 

 Vervolgafspraken over:

 • woningbouw
 • verduurzaming bestaand vastgoed
 • flinke woningbouwopgave in de Provincie
 • acties tbv aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt

Overleg B6-gemeenten en Provincie Noord-Brabant

22-2-2022 infra overleg met Prov. en B6-gemeenten

12-5-2022 infra overleg met Prov. en B6-gemeenten

29-11-2022 infra overleg met Prov. en B6-gemeenten

16-11-2023 Brabantse Infra Relatiedag

17-1-2024 Kennismaking/werkbezoek gedeputeerde Wilma Dirken

 • Handreiking tot stand gekomen tussen CROW met medewerking van B6
 • Vorming van (werk)groepen duurzaamheid, samenwerken en aanbesteden, arbeidsmarkt en instroom
 • Systematiek voor gebruik van grosslijsten vergelijken
 • Prov. NB wil graag doorpraten met bouwers en gemeenten over minder tenderkosten
 • Marktconsultatie naar meer emissieloos bouwen uitbreiden in meerdere gemeenten
 • Indusa laten aansluiten bij het B6-overleg
 • Voorbeeld ingroeipad emissieloos materieel. Gem. Eindhoven verzorgt masterclasses

Woondeals 

Bestuurlijk overleg SRBT 6-12-2023

Dag van de projectversnellings SRBT 24-1-2024

 

 • Oproep laat vergunde projecten van start gaan
 • Uitnodiging (ook aan markt) bijeenkomst 24-1-2024

De6-gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert)

Congres 9-11-2021

Excursie bij De Krom 8-7-2022

Congres 3-11-2022 GEANNULEERD

Overleg 13-6-2023

 

 • Zie ook website: De6 gemeenten
 • Bevorderen samenwerking
 • Nieuwe programmamanager poogt congres najaar 2023 te organiseren

Inkoopbureau West-Brabant (per 2024 genaamd "Wij zijn Karel")

Overleg 13-1-2023

Overleg 20-7-2023

Kick-off/masterclass Aanbesteden en bouwteam 24-10-2023

 • Incompany training contractvormen (en bouwteam) door BNL
 • Ruimere samenwerking voor masterclass gemeenten West-Brabant
 • Masterclass/kick-off krijgt vervolg april 2024 in bredere setting met gemeenten en marktpartijen

 

Hier vind je de link naar de Projectenkalender van Provincie Noord-Brabant.

Masterclass voor Infra wethouders van Brabantse gemeenten vond plaats op 26 januari 2024 in Eindhoven (georganiseerd samen met de Provincie Noord-Brabant). Lees hier een sfeerverslag.

De Masterclass voor Brabantse wethouders Wonen wordt gehouden op 7 juni 2024. 

Informatie over de projectenkalender voor de Waterschapsmarkt vind je hier.

Hier een verwijzing naar de website van Indusa. Een initiatief van de Provincie Noord-Brabant, meerdere gemeenten en marktpartijen om door samenwerking tussen markt en publieke sector een versnelling van de verduurzaming van de Brabantse infrastructuur tot stand te brengen. Terugkoppelingen over Indusa overleggen vind je ook op de websitepagina van Infraplatform Brabant terug.