Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Vereniging
  3. Regio zuid
  4. Afdeling oost brabant en omstreken

Afdeling Oost Brabant en omstreken

De afdeling Oost Brabant en omstreken behartigt belangen op lokaal niveau en is gesprekspartner voor gemeentelijke instanties. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden zijn onderdeel van een afdeling afhankelijk van de vestigingslocatie. Bij de regionale afdeling is het mogelijk collega's te ontmoeten en praktijkervaringen uit te wisselen.

Contactpersoon afdeling Oost Brabant en omstreken

Joelka van Daal
Verenigingsmanager
E-mailadres