Afbeelding Bouwen in aardbevingsgebied

Bouwen in aardbevingsgebied

Aan de slag met herstel- en versterkingswerkzaamheden

Lees meer

Regio Noord

Bouwend Nederland Regio Noord houdt zich bezig met de regionale belangenbehartiging in Drenthe, Friesland en Groningen. Het regioteam is onder meer in gesprek met provincies en gemeenten over gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening en mobiliteit.