Afbeelding Meerjaren Versterkingsplan gepresenteerd, bouwers willen aan de slag in bevingengebied

Meerjaren Versterkingsplan gepresenteerd, bouwers willen aan de slag in bevingengebied

Lees meer

Regio Noord

Bouwend Nederland Regio Noord houdt zich bezig met de regionale belangenbehartiging in Groningen, Friesland en Drenthe. Het regioteam is onder meer in gesprek met provincies en gemeenten over gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening en mobiliteit en onderhoudt contacten met onderwijsinstellingen.