Afbeelding

Afdeling Brabant Mid-West

De afdeling Brabant Mid-West behartigt belangen op lokaal niveau en is gesprekspartner voor gemeentelijke instanties. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden zijn onderdeel van een afdeling afhankelijk van de vestigingslocatie. Bij de regionale afdeling is het mogelijk collega's te ontmoeten en praktijkervaringen uit te wisselen.