Bouw- en infraoverleg

Rotterdamse skyline met kranen

Bij de gemeentelijke bouw- en infra overleggen (GBIO) is altijd afvaardiging namens onze bouwleden uit de afdeling aanwezig en een afgevaardigd lid van het Infraplatform Brabant. In het verslag kun je nalezen wie de deelnemers vanuit zowel de gemeente als Bouwend Nederland zijn geweest. Dit verslag vind je onder Downloads.

Heb je informatie die je voorafgaand aan een Gemeentelijk Bouw- en Infra Overleg aan ons wilt meegeven voor het overleg, dan kun je hiervoor terecht bij Petra Landmeter of op 06-15557622.

 

Gemeente Datum Resultaat Downloads

Altena

12-5-2021

 • Onderzoeken mogelijkheid woontafel
 • (ambtelijke) vervolgafspraken m.b.t. infra 

Bergen op Zoom

Gepland 4-10-2021 / GEANNULEERD

   

Breda

10-12-2020

24-1-2022 (bouwtafel GR2022)

 •  Gemeente zal huidige selectiesystematiek evalueren
 • Bijeenkomst 'Samen bouwen aan Breda' krijgt vervolg
 • Vervolgafspraak over SROI
 

Etten-Leur

10-5-2021

 • inzicht in projecten op langere termijn wordt inzichtelijk gemaakt via omgevingsvisie

Goirle

3-11-2021

 

Heusden

22-11-2021

 

Moerdijk

10-6-2021

 
 • Verslag 10-6 volgt

Oisterwijk

Gepland: 21-9-2022

   

Roosendaal

21-7-2021

 • Roosendaal natuurstad 
 • Aanpak stationsgebied
 • Bouw ziekenhuis
 • Flexpool wordt overwogen
 • Geen bezuinigingen op infra

Rucphen

27-5-2021

18-11-2021

12-5-2022

Gepland: 17-11-2022

 • Voor samenwerking of kennisdeling verder kijken dan de gemeentegrenzen
 • Ruimte voor lokale aannemers
 • Samenwerking met onderwijs in gemeente aangaan

Tilburg

13-11-2020

11-6-2021

25-1-2022 (gesprek over visie Tilburg)

 • Gbio voortaan weer halfjaarlijks
 • Mogelijk marktconsultatie door gemeente
 • Oproep voor aanmelding pilotprojecten Wet Kwaliteitsborging met de gemeente

Waalwijk

24-9-2020

9-12-2020 (Inkoop)

17-5-2021

 • Tips aan afdel. Inkoop door Aanbestedingsinstituut
 • Inzet op binnenstedelijke hoogbouw
 • Aansluiting bij citydeals Breda-Tilburg én Den Bosch
 • Versnelling van ca. 300 woningen 

Provincie Noord-Brabant

4-11-2020 

10-2-2021 (BouwPlatform)

11-3-2021 (woonlunch met Erik Ronnes)

19-11-2021 (m.n. over instroom infra)

 

 Vervolgafspraken over:

 • woningbouw
 • verduurzaming bestaand vastgoed
 • flinke woningbouwopgave in de Provincie
 • acties tbv aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt

Overleg B6-gemeenten en Provincie Noord-Brabant

7-4-2021 infra overleg met Prov. en B6-gemeenten

21-10-2021 infra overleg met Prov. en B6-gemeenten

Handreiking Veiligheid en Aanbesteden

22-2-2022 infra overleg met Prov. en B6-gemeenten

12-5-2022 infra overleg met Prov. en B6-gemeenten

Gepland: 22-9-2022 infra overleg met Prov. en B6-gemeenten

 • Handreiking tot stand gekomen tussen CROW met medewerking van B6
 • Vorming van (werk)groepen duurzaamheid, samenwerken en aanbesteden, arbeidsmarkt en instroom
 • Systematiek voor gebruik van grosslijsten vergelijken

De6-gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert)

Congres 9-11-2021

Excursie bij De Krom 8-7-2022

Gepland: congres 3-11-2022

 

Hier vind je de link naar de Projectenkalender van Provincie Noord-Brabant.

Nuttige bijeenkomst Masterclass Wethouders Wonen op 13 juli 2022, zie hier. Op 21 juli 2022 vindt de Masterclass Wethouders Infra Brabant plaats.

Informatie over de projectenkalender voor de Waterschapsmarkt vind je hier.

Hier een verwijzing naar de website van Indusa. Een initiatief van de Provincie Noord-Brabant, meerdere gemeenten en marktpartijen om door samenwerking tussen markt en publieke sector een versnelling van de verduurzaming van de Brabantse infrastructuur tot stand te brengen. Terugkoppelingen over Indusa overleggen vind je ook op de websitepagina van Infraplatform Brabant terug.