Bouw- en infraoverleg

Rotterdamse skyline met kranen

Bij de gemeentelijke bouw- en infraoverleggen (gbio) is altijd afvaardiging namens onze bouwleden uit de afdeling aanwezig en een afgevaardigd infralid. In het verslag kun je nalezen wie de deelnemers vanuit zowel de gemeente als BNL zijn geweest. Dit verslag vind je onder Downloads.

Heeft u informatie die u voorafgaand aan een gbio aan ons wilt meegeven voor het overleg, dan kunt u hiervoor terecht bij regioadviseur Markt & Overheid, Robbert Becker of op 06-15228497.

Of bij verenigingsmanager Petra Landmeter of op 06-15557622.

 

Gemeente

Datum

Resultaat

Downloads

Altena

12-5-2021

 • Onderzoeken mogelijkheid woontafel
 • (ambtelijke) vervolgafspraken m.b.t. infra 

Bergen op Zoom

Gepland 4-10-2021 / GEANNULEERD

   

Breda

10-12-2020

 
 • Gemeente zal huidige selectiesystematiek evalueren
 • Bijeenkomst 'Samen bouwen aan Breda' krijgt vervolg
 • Vervolgafspraak over SROI
 

Etten-Leur

10-5-2021

 • inzicht in projecten op langere termijn wordt inzichtelijk gemaakt via omgevingsvisie

Goirle

3-11-2021

 

Heusden

22-11-2021

 

Moerdijk

10-6-2021

  Verslag volgt

Roosendaal

21-7-2021

 • Roosendaal natuurstad 
 • Aanpak stationsgebied
 • Bouw ziekenhuis
 • Flexpool wordt overwogen
 • Geen bezuinigingen op infra

Rucphen

27-5-2021

18-11-2021

 • Voor samenwerking of kennisdeling verder kijken dan de gemeentegrenzen

Tilburg

13-11-2020

11-6-2021

 • Gbio voortaan weer halfjaarlijks
 • Mogelijk marktconsultatie door gemeente
 • Oproep voor aanmelding pilotprojecten Wet Kwaliteitsborging met de gemeente

Waalwijk

24-9-2020

9-12-2020 (Inkoop)

17-5-2021

 • Tips aan afdel. Inkoop door Aanbestedingsinstituut
 • Inzet op binnenstedelijke hoogbouw
 • Aansluiting bij citydeals Breda-Tilburg én Den Bosch
 • Versnelling van ca. 300 woningen 

Provincie Noord-Brabant

4-11-2020 

10-2-2021 (BouwPlatform)

11-3-2021 (woonlunch met Erik Ronnes)

19-11-2021 (m.n. over instroom infra)

 

 Vervolgafspraken over:

 • woningbouw
 • verduurzaming bestaand vastgoed
 • flinke woningbouwopgave in de Provincie
 • acties tbv aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt

Overleg B6-gemeenten en Provincie Noord-Brabant

7-4-2021 infra overleg met Prov. en B6-gemeenten

21-10-2021 infra overleg met Prov. en B6-gemeenten

Handreiking Veiligheid en Aanbesteden

 • Handreiking tot stand gekomen tussen CROW met medewerking van B6