Bouw- en infraoverleg

Rotterdamse skyline met kranen

Bij de gemeentelijke bouw- en infra overleggen (GBIO) is altijd afvaardiging namens onze bouwleden uit de afdeling aanwezig en een afgevaardigd lid van het Infraplatform Brabant. In het verslag kun je nalezen wie de deelnemers vanuit zowel de gemeente als Bouwend Nederland zijn geweest. Dit verslag vind je onder Downloads.

Heb je informatie die je voorafgaand aan een Gemeentelijk Bouw- en Infra Overleg aan ons wilt meegeven voor het overleg, dan kun je hiervoor terecht bij Petra Landmeter of op 06-15557622. Je kunt ook terecht bij regioadviseur Markt & Overheid, Beatrice Dormans (06-11644911)

 

Gemeente Datum Resultaat Downloads

Altena

12-5-2021

 • Onderzoeken mogelijkheid woontafel
 • (ambtelijke) vervolgafspraken m.b.t. infra 

Bergen op Zoom

Gepland 8-2-2023

   

Breda

10-12-2020

24-1-2022 (bouwtafel GR2022)

22-11-2022 (Groene Koers - marktconsultatie)

 •  Gemeente zal huidige selectiesystematiek evalueren
 • Bijeenkomst 'Samen bouwen aan Breda' krijgt vervolg
 • Vervolgafspraak over SROI
 • Marktconsultatie i.s.m. De Groene Stroom over emissieloos bouwen
 

Etten-Leur

10-5-2021

 • inzicht in projecten op langere termijn wordt inzichtelijk gemaakt via omgevingsvisie

Goirle

3-11-2021

 • Oproep voor pilot projecten Wkb

Heusden

22-11-2021

 

Moerdijk

10-6-2021

Gepland: 8-2-2023

   

Oisterwijk

21-9-2022
 • integrale oplossing voor woningopgave (binnen verstedelijkingsakkoord)
 • Naar verwachting visie op Openbare ruimte Q1 2023 

Roosendaal

21-7-2021

 • Roosendaal natuurstad 
 • Aanpak stationsgebied
 • Bouw ziekenhuis
 • Flexpool wordt overwogen
 • Geen bezuinigingen op infra

Rucphen

27-5-2021

18-11-2021

12-5-2022

17-11-2022

 • Voor samenwerking of kennisdeling verder kijken dan de gemeentegrenzen
 • Ruimte voor lokale aannemers
 • Meerjareninvesteringsprogramma 23-26 gepubliceerd
 • Bouwopgave (en opdracht flexwoningen)

Tilburg

13-11-2020

11-6-2021

25-1-2022 (gesprek over visie Tilburg)

Ambtelijk vooroverleg 10-10-2022 (kennissessie en gbio krijgen vervolg in 2023)

 • Gbio voortaan weer halfjaarlijks
 • Mogelijk marktconsultatie door gemeente
 • Oproep voor aanmelding pilotprojecten Wet Kwaliteitsborging met de gemeente

Waalwijk

24-9-2020

9-12-2020 (Inkoop)

17-5-2021

 • Tips aan afdel. Inkoop door Aanbestedingsinstituut
 • Inzet op binnenstedelijke hoogbouw
 • Aansluiting bij citydeals Breda-Tilburg én Den Bosch
 • Versnelling van ca. 300 woningen 

Provincie Noord-Brabant

4-11-2020 

10-2-2021 (BouwPlatform)

11-3-2021 (woonlunch met Erik Ronnes)

19-11-2021 (m.n. over instroom infra)

 

 Vervolgafspraken over:

 • woningbouw
 • verduurzaming bestaand vastgoed
 • flinke woningbouwopgave in de Provincie
 • acties tbv aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt

Overleg B6-gemeenten en Provincie Noord-Brabant

22-2-2022 infra overleg met Prov. en B6-gemeenten

12-5-2022 infra overleg met Prov. en B6-gemeenten

29-11-2022 infra overleg met Prov. en B6-gemeenten

 • Handreiking tot stand gekomen tussen CROW met medewerking van B6
 • Vorming van (werk)groepen duurzaamheid, samenwerken en aanbesteden, arbeidsmarkt en instroom
 • Systematiek voor gebruik van grosslijsten vergelijken
 • Prov. NB wil graag doorpraten met bouwers en gemeenten over minder tenderkosten
 • Marktconsultatie naar meer emissieloos bouwen uitbreiden in meerdere gemeenten
 • Indusa laten aansluiten bij het B6-overleg

De6-gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert)

Congres 9-11-2021

Excursie bij De Krom 8-7-2022

Congres 3-11-2022 GEANNULEERD

 

Hier vind je de link naar de Projectenkalender van Provincie Noord-Brabant.

Nuttige bijeenkomst Masterclass Wethouders Wonen op 13 juli 2022, zie hier. Op 21 juli 2022 vindt de Masterclass Wethouders Infra Brabant plaats.

Informatie over de projectenkalender voor de Waterschapsmarkt vind je hier.

Hier een verwijzing naar de website van Indusa. Een initiatief van de Provincie Noord-Brabant, meerdere gemeenten en marktpartijen om door samenwerking tussen markt en publieke sector een versnelling van de verduurzaming van de Brabantse infrastructuur tot stand te brengen. Terugkoppelingen over Indusa overleggen vind je ook op de websitepagina van Infraplatform Brabant terug.