Bouw- en infraoverleg

Rotterdamse skyline met kranen

Bij de gemeentelijke bouw- en infraoverleggen (gbio) is altijd afvaardiging namens onze bouwleden uit de afdeling aanwezig en een afgevaardigd infralid. In het verslag kun je nalezen wie de deelnemers vanuit zowel de gemeente als BNL zijn geweest. Dit verslag vind je onder Downloads.

Heeft u informatie die u voorafgaand aan een gbio aan ons wilt meegeven voor het overleg, dan kunt u hiervoor terecht bij Robbert Becker. regioadviseur Markt & Overheid via r.becker@bouwendnederland.nl of op 06-25190201.

Of bij verenigingsmanager Petra Landmeter via p.landmeter@bouwendnederland.nl of op 06-15557622.

 

Gemeente

Datum

Resultaat

Downloads

Altena

12-5-2021

 • Onderzoeken mogelijkheid woontafel
 • (ambtelijke) vervolgafspraken m.b.t. infra 

Breda

10-12-2020

 
 • Gemeente zal huidige selectiesystematiek evalueren
 • Bijeenkomst 'Samen bouwen aan Breda' krijgt vervolg
 • Vervolgafspraak over SROI
 

Etten-Leur

10-5-2021

 • inzicht in projecten op langere termijn wordt inzichtelijk gemaakt via omgevingsvisie

Moerdijk

Gepland 10-6-2021

   

Rucphen

27-5-2021

Gepland 18-11-2021

 • Voor samenwerking of kennisdeling verder kijken dan de gemeentegrenzen

Tilburg

13-11-2020

Gepland 11-6-2021

 • Gbio voortaan weer halfjaarlijks
 • Mogelijk marktconsultatie door gemeente
 • Oproep voor aanmelding pilotprojecten Wet Kwaliteitsborging met de gemeente

Waalwijk

24-9-2020

9-12-2020 (Inkoop)

17-5-2021

 • Tips aan afdel. Inkoop door Aanbestedingsinstituut
 • Inzet op binnenstedelijke hoogbouw
 • Aansluiting bij citydeals Breda-Tilburg én Den Bosch
 • Versnelling van ca. 300 woningen 

Provincie Noord-Brabant

4-11-2020 

10-2-2021 (BouwPlatform)

11-3-2021 (woonlunch met Erik Ronnes)

7-4-2021 infra overleg met Prov. en B6-gemeenten

 Vervolgafspraken over:

 • woningbouw
 • verduurzaming bestaand vastgoed
 • flinke woningbouwopgave in de Provincie