Afbeelding Woningbouwalliantie positief over woningbouwimpuls kabinet

Woningbouwalliantie positief over woningbouwimpuls kabinet

Lees meer

Afdeling Oost Brabant en omstreken

De afdeling Oost Brabant en omstreken behartigt belangen op lokaal niveau en is gesprekspartner voor gemeentelijke instanties. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen de regio staat het vrij een afdeling te kiezen bij wie men zich wil aansluiten. Bij de regionale afdeling is het mogelijk collega’s te ontmoeten en praktijkervaring uit te wisselen.