De inspirerende toekomst van 2030 (deel 1)

woensdag 22 januari 2020

Silke Gurdebeke

medewerker communicatie
Afbeelding De inspirerende toekomst van 2030 (deel 1)

De bouw- en infrasector is van grote invloed op hoe we wonen, werken en reizen in Nederland. Maar de sector staat niet op zichzelf. We zijn onderdeel van een veel groter geheel van politieke beslissingen, belangrijke trends en ontwikkelingen en een samenspel van organisaties. Al deze factoren zijn bepalend voor de ontwikkeling van Nederland. Alleen hoe gaat die ontwikkeling verlopen? Welke trends zetten door?

Als vertrekpunt voor de toekomstverkenning is een viertal ‘Nederlandse prominenten’ gevraagd een essay te schrijven over de thema’s. Zo geeft stedenbouwkundige professor Riek Bakker haar visie op de ruimtelijke ontwikkeling.

Regie ontbreekt


“Zonder nu meteen de inhoud van mijn essay weg te geven, kan ik wel zeggen dat ik denk dat we ook weer een beetje moeten teruggrijpen”, aldus de geestelijk moeder van de Kop van Zuid in Rotterdam. “Ik ben opgegroeid in een tijd van polderen. Zaken werden toen in goed onderling overleg afgesproken. Daarmee hebben we een land opgebouwd waarin heel veel erg goed geregeld is. Dat mis ik de laatste jaren. De regie ontbreekt in de afweging van belangen. Van allerlei kanten worden deelonderwerpen opgepakt, die je bij het plannenmaken allemaal op je bord krijgt. Van veiligheid tot klimaat en van natuurontwikkeling tot energietransitie. Dat culmineert nou ongelukkigerwijs juist in de bouw. Ik denk niet met weemoed aan VROM, een mens moet vooruitkijken, maar ik mis de integrerende kennis en kunde wel.”

Lees het volledige essay 

Wet DBA mislukt

Bouwend Nederland heeft Alexander Rinnooy Kan gevraagd een essay op te stellen over hoe de arbeidsmarkt in de bouw en infra zich richting 2030 gaat ontwikkelen. De hoogleraar en wiskundige ziet daar in de realiteit van vandaag de dag al wat aanknopingspunten voor. “Waar we zeker iets mee moeten is de flexibilisering van de arbeidsmarkt. De wet DBA is mislukt. Mede daardoor is juist in de bouw het fenomeen zzp’er heel zichtbaar. De omvang van hun groep is groter dan gewenst, maar het weerspiegelt wel de enorme behoefte van werkgevers aan flexibiliteit enerzijds. Anderzijds wil je ook investeren in deskundigheid en betrokkenheid. Dat botst.”

“Je leest en hoort nog wel eens dat de bouw een conservatieve sector is. Mijn idee is een andere. Toen ik met de Nationale Wetenschapsagenda een start maakte, was de bouw de eerste sector die zich meldde om daarin samen op te trekken met projecten en onderzoek. Dat heeft toen veel indruk op mij gemaakt."

Modularisering en hergebruik

Een andere ontwikkeling die volgens de oud-voorzitter van zowel de Sociaal-Economische Raad als VNO-NCW onontkoombaar is op weg naar 2030, betreft de discussie rond de pensioendatum en hoe om te gaan met zware beroepen. “Ook daarover moet een knoop doorgehakt worden.” De oplossing voor beide punten kan volgens hem nog wel eens uit min of meer onverwachte hoek komen. “De technologische ontwikkeling gaat door. Zeker in de bouw gaat dat fundamentele veranderingen teweegbrengen. Ik denk dan onder andere aan de energietransitie, verduurzaming, hergebruik, modularisering, robotisering, prefabricage en de toepassing van artificiële intelligentie. Ik ben daar optimistisch over. De bouw en infra gaan hier profijt van ondervinden. Voor het werken in de bouw betekent het dat de kennisintensiteit omhoog gaat. Werkgevers zullen willen investeren in de deskundigheid en kwaliteit van hun medewerkers. Dat je ze wilt laten groeien en ook aan je wilt binden. Ik denk dat dat de druk op de inschakeling van zzp’ers en andere vormen van een flexibele schil zal doen afnemen. De kunde van medewerkers zal in 2030 nog belangrijker zijn dan nu het geval is.”

Lees het volledige essay 

Toekomstverkenning Bouw & Infra 2030

Het traject ‘Nu bouwen aan morgen: verkenning bouw en infra 2030’ van Bouwend Nederland is inmiddels gestart. Deze essays zijn het vertrekpunt voor het opstellen van de diverse toekomstbeelden. De 2 andere essays worden volgende week toegelicht in een uitgebreid artikel. Later dit jaar worden de verschillende toekomstbeelden gepresenteerd tijdens een landelijk congres. Deze kick-off vormt ook het startschot om op basis van de toekomstbeelden de dialoog aan te gaan over de mogelijkheden die de toekomst onze sector kan brengen. Wil je graag op de hoogte blijven van verdere ontwikkelingen? Houd dan zeker ons platform in de gaten.