Eerste reactie Bouwend Nederland op rapport commissie-Borstlap

Maatregelen als samenhangend pakket bekijken

Afbeelding Eerste reactie Bouwend Nederland op rapport commissie-Borstlap
donderdag 23 januari 2020

Donderdag 23 januari presenteert de commissie-Borstlap, in opdracht van het kabinet, een advies om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. In het kort komt het er op neer dat het aantal flexcontracten volgens Hans Borstlap drastisch zou moeten dalen. Daar tegenover staat wel een soepeler ontslagrecht, zodat werkgevers minder angstig zijn om iemand in vaste dienst te nemen.

Bouwend Nederland vindt het goed dat in het eindrapport van de commissie Regulering van Werk naar de arbeidsmarkt als geheel wordt gekeken. “De arbeidsmarkt heeft een nieuwe jas nodig, en niet alleen nieuwe elleboogstukken”, aldus Jørgen Hulsmans, Plaatsvervangend directeur Beleid & Vereniging bij Bouwend Nederland. Hulsmans benadrukt dat deze maatregelen als samenhangend pakket moeten worden gezien, en er niet aan ‘cherry picking’ gedaan moeten worden.

Water bij de wijn

“Willen we met z’n allen naar een nieuw toekomstbestendig stelsel voor de arbeidsmarkt, dan zullen alle partijen water bij de wijn moeten”, concludeert Hulsmans. We gaan het rapport na publicatie nader bestuderen.      

Jørgen Hulsmans Plv. Directeur Beleid & Vereniging