‘Krijgsmacht 2.0’ zoekt samenwerking met bouwbedrijven

Bouwers verleiden om reservist te worden

donderdag 6 februari 2020
Afbeelding ‘Krijgsmacht 2.0’ zoekt samenwerking met bouwbedrijven

Defensie wil van bouwers leren en hen verleiden om reservist te worden. Het leger kan hun vaardigheden goed gebruiken. Zo zijn bestuurders van zwaar bouwmaterieel heel geschikt voor de pantserdivisie en kan de bouwsector militairen bijpraten over slimme logistiek.

Bouwlogistiek is een 'hot topic', dat werd donderdag 6 februari eens te meer duidelijk tijdens de jaarlijkse regiodag van de Regio Zuid van Bouwend Nederland, die plaatsvond in de Kazerne Oirschot. De 13 Lichte Brigade van de Koninklijke Landmacht was niet alleen gastheer, maar licht ook het idee achter de ‘Future Land Force’ toe. “Om Nederland en zijn belangen te beschermen met een krijgsmacht die uit 40.000 beroepsmilitairen bestaat, is een flexibele en duurzame samenwerking met bedrijven en organisaties nodig”, vertelde kolonel Leo de Lange, plaatsvervangend commandant van 13 Lichte Brigade. “Als de nood aan de man is, moeten we razendsnel kunnen opschalen, aan de hand van afspraken met het bedrijfsleven over het mobiliseren van mensen en materieel. Specifiek voor de bouwwereld is dat daar veel kennis zit over de (energie)infrastructuur. Ook daar moet de krijgsmacht bij een plotselinge conflictsituatie snel en adequaat over kunnen beschikken.”

‘Inspiratie-sessies’

En dat, verzekert luitenant-kolonel Wytze van der Velde, commandant van het 41 Pantsergeniebataljon, in een omgeving die per definitie complex is: de stad. “De conflicten van de toekomst worden in verstedelijkte gebieden uitgevochten, al was het maar omdat 70% van de wereldbevolking daar in 2050 woont.” Het beeld dat hij schetst, benadrukt Van der Velde, is geen ‘ver-van-mijn-bed-show’. “Natuurlijk hopen we dat er in Nederland nooit iets gebeurt, maar dat is een utopie. Het gaat gebeuren en dus kun je je er maar het beste zo goed mogelijk op voorbereiden, conform het ‘Future Land Force-concept’ samen met organisaties en bedrijven.”

Van der Velde hield in Kazerne Oirschot enkele ‘inspiratie-sessies’ en wisselde ideeën uit met de aanwezige leden van Bouwend Nederland. Daarbij zal het ongetwijfeld niet lastig zijn om bruggen te slaan, want met energie, water en transport als speerpunten staat de genie van alle krijgsmachtonderdelen het dichtst bij de bouwwereld. Van der Velde: “Het is voor ons ook een zoektocht. Hoe kunnen we straks het best een hybride, kinetische oorlog voeren, als we moeten vechten in een stad met een omvang van ’s-Hertogenbosch of Eindhoven? Hoe houden we de kritieke infrastructuur overeind? En wat voor structurele bijdrage kunnen bedrijven en organisaties daar aan leveren?”

Zwaar materieel

Het Nederlandse leger telt momenteel ongeveer 6.000 reservisten - mensen die naast een baan of studie op flexibele basis militair zijn - en dat moeten er de komende jaren snel meer worden. Behalve aan menskracht, kan zeker bij bouwbedrijven ook worden gedacht aan het beschikbaar stellen van zwaar materieel om ‘piekbelasting’ van het leger op te vangen. Dat gebeurt al, benadrukt Van der Velde. Grondverzetbedrijf Snijder uit Hoorn gaat een aantal bestuurders van zware bouwmachines reservist maken waarbij een nieuw reservisten model getest wordt (Sponsored Reserves). Met dit model wordt naast de reservist ook het bedrijf nauw betrokken in de militaire operatie. 

Tijdens een oefening in Roemenië zijn ze laatst twee weken mee geweest met het 101 Geniebataljon. Over en weer is heel veel van elkaar geleerd. Hopelijk krijgt dit voorbeeld de komende jaren veel navolging, in de vorm van concrete afspraken met bouwbedrijven.”

Reservist voor paar weken per jaar

Voor De Lange en Van der Velde, is de tijd en energie die ze in de regiodag steken geslaagd als “de aanwezige bouwers na afloop begrip hebben voor de uitgangssituatie en de uitdagingen waar de Nederlandse krijgsmacht voor staat. Concreet moet het de gewoonste zaak van de wereld worden om onder je medewerkers een paar reservisten te hebben, van wie je weet dat je ze een paar weken per jaar afstaat voor oefeningen of crisissituaties.”

Als commandant van een geniebataljon, hoopt Van der Velde daarnaast dat de regiodag bijdroeg aan “de kennis en het netwerk op het gebied van energie, water en transport dat de krijgsmacht wil opbouwen. Als je weet hoe de energie-infrastructuur is georganiseerd, weet je ook hoe je het kunt beschermen en, als het is beschadigd, snel kunt herstellen.”

Meer weten over bouwlogistiek?

Een succesvolle bouw valt of staat met goede logistiek. En dat is veel meer dan alleen maar de inrichting van de bouwplaats. En dat die logistiek beter kan en moet is duidelijk. Meer weten over bouwlogistiek? Bezoek dan het congres Bouwlogistiek 'Zicht op de stad', of volg deze training en benut kansen, principes en ervaringen van professionals van slimme bouwlogistiek.