• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Publiek-private samenwerking betonstaal succesvol bij Pro-motor Award

Publiek-private samenwerking betonstaal succesvol bij Pro-motor Award

Afbeelding Publiek-private samenwerking betonstaal succesvol bij Pro-motor Award
dinsdag 11 februari 2020

De samenwerking Betonstaal heeft meegedongen naar de Pro-motor Award 2020 en is bij de top 5 beland van beste voorbeelden van publiek-private samenwerking. Een mooie prestatie voor het samenwerkingsverband. Het is belangrijk om de betonbouw in de kijker te spelen omdat er voor de bouw grote uitdagingen zijn. Niet alleen qua projecten maar zeker ook bij het aantrekken van vakbekwaam personeel.

Uit het juryrapport: “De naam zegt het al. Dit project is een publiek-private (PPS-)constructie rondom professie en know how in betonstaalverwerking en de vlechtbedrijven die hierin actief zijn. “

Gezamenlijk is er een nieuwe specialistische vakopleiding ontwikkeld. Het SOMA College in Harderwijk, opleider Civilion in Den Bosch en de V(ereniging) W(apeningsstaal) N(ederland) te Apeldoorn werken tezamen aan de opbouw van een opleiding en kennisplatform om het verdwenen opleidingsaanbod in de sector van de betonstaalverwerking te revitaliseren. Dit moet uitgroeien tot “hét opleidingscentrum voor beton-bouwend Nederland”, zodat met deze kennis en nieuw opgeleide talenten de vernieuwing van de bouwsector belangrijke en noodzakelijke impulsen krijgt. Door het kennisplatform inhoudelijke te koppelen met de bedrijven staat de opleiding midden in de sector en de snelle ontwikkelingen in de beroepspraktijk.

Dat is belangrijk omdat de wapeningsbranche belangrijke bijdragen levert aan de energietransitie, klimaatvraagstukken en de behoefte aan veel nieuwe onderdelen van de infrastructuur en huisvesting in ons land. Men moet groeien én innoveren tegelijk; daarvoor voldoende en goed opgeleide mensen      verkrijgen en verder ontwikkelen. “Zo wordt er een toekomstbestendige sector gecreëerd.” Vooral omdat men hiermee nieuwe doorgroeikansen aan vakmensen in de bedrijven kan bieden en hen zo helpen zich verder te vernieuwen en te ontwikkelen. Met als bijkomend resultaat dat deze vakmensen langer verbonden blijven aan de sector. De bouw is flink in beweging: een grote bouwopgave zowel in de huizenbouw als in de energietransitie en in de weg- en waterbouw. De nieuwe pps Betonstaal biedt een beroepsopleiding aan, die tot voor kort was verdwenen. Het SOMA College, Civilion en de VWN werken hierin nauw samen om de beroepsopleiding vorm te geven, de werving van studenten te vergroten en om een goed netwerk rond de beroepsopleiding te creëren.”

Het SOMA College is dé praktijk- en vakschool voor de Infra en werkt sinds twee jaar samen met Civilion, de opleider voor de civiele betonbouw. Ruim een jaar gelden sloot de VWN aan met de vraag om de beroepsopleiding betonstaalverwerker op niveau 2 en 3 nieuw leven in te blazen. De diverse en ruime ervaring van de drie partijen heeft ervoor gezorgd dat dit schooljaar de eerste klas al is gestart met de beroepsopleiding betonstaalvlechter.

Het SOMA College heeft de uitvoeringslocatie van de beroepsopleiding betonstaal bij Civilion in ’s-Hertogenbosch waar onder andere ook de beroepsopleiding betontimmerman wordt aangeboden. Zo wordt de locatie in ’s-Hertogenbosch dé plaats waar je moet zijn voor een beroepsopleiding in de betonbouw, van niveau 2 tot en met HBO.

In de opbouw van de beroepsopleiding wordt nauw samengewerkt met de werkveldadviescommissie van de VWN. Zo bevat de beroepsopleiding de laatste innovaties t.a.v. de theorie en de praktijk.

De partijen werken nauw samen om nieuwe studenten te werven en hen een mooie leer/werkplek te bieden bij een bedrijf. Daarnaast wordt om de beroepsopleiding heen een hecht netwerk gebouwd waarin leermeesters met elkaar samenwerken en kennis uitwisselen .,  Tevens brengen ook de vertegenwoordigers van de bedrijven innovaties naar de school en omgekeerd wordt de kennis van studentbegeleiding richting de bedrijven gebracht. Een optimale kruisbestuiving komt hiermee tot stand.

De pps Betonstaal is vast van plan om de samenwerking de komende jaren te verdiepen om de sector structureel te ondersteunen bij het  werven, selecteren, coachen en opleiden van vakkundig personeel.

Jakob de Jonge verenigingsmanager opleidingsbedrijven